PODGLĄD ATOMU
     
 

Jak wygląda godło Polski?

Oto jak wyglądało godło Polski na przestrzeni wieków.
1295 r.
X-XIV w.
1597r.
1919 r.
1944 r.
Obecnie.

Polecenia:

Zadanie 1.
Porównaj poszczególne wizerunki orła i znajdź jak najwięcej podobieństw i różnic.

Zwróć uwagę na następujące cechy:

Jaki jest kolor tła?
Jaki kolor ma orzeł?
W którą stronę ma zwróconą głowę?
Jakie ma skrzydła?
Jakie ma szpony?
Co ma na głowie?

Zadanie 2.
Opisz dzisiejsze godło Polski. Kieruj się pytaniami z Zadania 1.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


Tytuł: Jak wygląda godło Polski?
Opis skrócony: Obejrzymy godła Polski z różnych czasów i opiszemy obecne godło Polski
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści godło, orzeł biały, opis
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci