PODGLĄD ATOMU
     
 

Minotaur, pegaz, jednorożec… Co to za stworzenia?

Polecenia:

Zadanie 1.
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie podpisz rysunki i wpisz brakujące słowa. Jeśli masz ochotę, możesz pokolorować obrazki.

minotaur, jednorożec, pegaz………………………………………… - w mitologii greckiej skrzydlaty koń zrodzony z krwi Meduzy, która trysnęła, gdy Perseusz odciął jej głowę. Obecnie jest uważany za symbol natchnienia artystycznego.

…………………………….. - w mitologii greckiej pół człowiek, pół koń, górna część jego ciała (tułów, głowa, ręce) była podobna do ciała człowieka, natomiast dolna miała kształt konia.……………………………………………….. - fantastyczne stworzenie, występujące w mitach i legendach, posiadające jeden róg pośrodku czoła, często przedstawiano go z głową i korpusem białego konia. Wierzono, że istnieje naprawdę, a jego róg ma czarodziejskie i lecznicze właściwości.


Zadanie 2.
Przypomnij sobie, co wiesz o elementach prawdziwych, prawdopodobnych i fantastycznych – połącz liniami wyrazy z ich definicjami i z przykładami.

Zadanie 3.
Czy minotaur, pegaz i jednorożec to stworzenia prawdziwe, prawdopodobne, czy fantastyczne?

Uzasadnij swoje zdanie.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


Zadanie 4.
Znajdź w internecie informacje na temat minotaura, pegaza lub jednorożca.


Naucz się opowiadać o tej istocie.


Tytuł: Minotaur, pegaz, jednorożec… Co to za stworzenia?
Opis skrócony: Poznany mityczne stworzenia podobne (?) do zaczarowanego rumaka z „Baśni o zaklętym rumaku” Bolesława Leśmiana.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści Baśń o zaklętym rumaku, Bolesław Leśmian, minotaur, pegaz, jednorożec, mitologia
Uwagi metodyczne Zadanie 4. może być pracą domową.Zadanie 4. może być pracą domową.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 20
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30

 
Dodaj nowe atomy
Schowek

Twoje podręczniki
Liczba zapisanych zestawów:

0Plan roczny:
Twoja liczba godzin w roku: ustaw
Liczba godzin w schowku:
Minimalny czas realizacji: 0,00
Maksymalny czas realizacji:0,00
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci