PODGLĄD ATOMU
     
 

W jaki sposób, według legendy, powstała pierwsza stolica Polski – Gniezno?

Przeczytaj:Andrzej Dmitroca
Legenda o założeniu Gniezna
W czasach, gdy wszędzie
Las gęsty rósł,
Żyli trzej bracia:
Lech, Czech i Rus.

Pewnego razu
Bracia Słowianie
Ruszyli w drogę
Niespodziewanie.

Wiele tygodni,
Dni oraz godzin
Szukali ziemi
Dla swoich rodzin.

Lech raz popatrzył
Prosto przed siebie,
Białego orła
Ujrzał na niebie.

Powiedział braciom
- To dobry znak,
Zostanę tutaj,
Gdzie mieszka ptak.

Tu, gdzie się gnieździ
Ten biały orzeł,
Moje rodzinne
Gniazdo założę.
Dawno, dawno temu żyli trzej bracia – Lech, Czech i Rus. Pewnego dnia postanowili wyruszyć ze swoimi drużynami na poszukiwanie nowych ziem do zamieszkania. Wędrowali bardzo długo, przedzierali się przez dziką puszczę, aż tu nagle nieprzebyte bory przerzedziły się i oczom idących ukazał się piękny krajobraz: rozległa dolina otoczona pagórkami i jeziorami.

Na najwyższym wzgórzu, na starym, samotnym dębie Lech ujrzał gniazdo białego orła. Wtedy powiedział do swojej drużyny: Tego orła białego przyjmuję za godło ludu swego, a wokół dębu zbuduję gród swój i od orlego gniazda Gnieznem go nazwę. Jak powiedział, tak zrobił. Jeden jego brat, Czech, podążył na południe, a drugi, Rus – na wschód od siedziby Lecha.

Opracowano na podstawie: www.gniezno.eu
Polecenia:

Zadanie 1.
Porównaj oba teksty mówiące o powstaniu Gniezna i państwa polskiego. W którym znajduje się więcej informacji? Uzasadnij odpowiedź.

Zadanie 2.
Na podstawie obu tekstów, ilustracji oraz dodatkowych wiadomości ustal, co w legendzie o Lechu, Cechu i Rusie jest prawdziwe, a co prawdopodobne.

Gniezno – miasto w województwie wielkopolskim; istnieje od VIII wieku; zbudowano je na siedmiu wzniesieniach; pierwsza stolica Polski.

orzeł bielik

godło Rzeczypospolitej Polskiej


prawdziwe – ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

prawdopodobne – …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Zapamiętaj: W każdej legendzie jest ziarnko prawdy.


Zadanie 3.
Czy wiesz, które miasta były kolejnymi stolicami Polski?


Tytuł: W jaki sposób, według legendy, powstała pierwsza stolica Polski – Gniezno?
Opis skrócony: Poznamy legendę o Lechu, Czechu i Rusie.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści legenda, Lech, Czech, Rus, Gniezno, początki państwa polskiego, godło Polski, orzeł
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci