PODGLĄD ATOMU
     
 

Opisujemy warszawską Syrenkę

Polecenia:

Zadanie 1.
Autorka pomnika warszawskiej Syrenki, Ludwika Nitschowa, tak mówi o swoim dziele:
„Wyrzeźbiona przeze mnie twarz Syreny jest twarzą Krystyny Krahelskiej zmonumentalizowaną, aby nie było tak łatwo rozpoznać Krysię, chodzącą ulicami, co by ją może krępowało. Bo chodziła ulicami warszawskimi prosta, wysoka (174 cm wzrostu), jaśniejąca uśmiechem wewnętrznej młodzieńczej radości i siły, gotowa na wszystko, co uczciwe, sprawiedliwe i piękne.”

Źródło: http://www.sp212patronka.republika.pl/zyciorys2.htm


Obejrzyj pomnik warszawskiej Syrenki i opisz go. Twój opis powinien zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie oraz co najmniej trzy akapity.


Stojący nad Wisłą pomnik Syreny autorstwa Ludwiki Nitschowej z 1938 roku.

Pomocne słownictwo: pół kobieta, pół ryba, w prawej ręce, w lewej ręce, włosy związane w kok, klęczy, gotowa bronić, miecz, tarcza, uniesiony, naga, spiż, waga 1206 kilogramów, wysokość 3,75 metra (375 centymetrów), szerokość 1,87metra (187 centymetrów), wizerunek orła, strzeże, opiekuje się

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
Ciekawe:

Pierwsza syrenka, którą można znaleźć w księdze rachunkowej Starej Warszawy z roku 1659 wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiejsza.
Przyjrzyj się jej i powiedz, czym się różnią obie Syrenki.Tytuł: Opisujemy warszawską Syrenkę
Opis skrócony: Sporządzimy opis warszawskiej Syrenki i dowiemy się, jak wyglądała inna warszawska syrena.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści warszawska syrenka, opis
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci