PODGLĄD ATOMU
     
 

Poznajemy legendy związane z miastem Warszawa

Przeczytaj:


Zbigniew Dmitroca
Legenda o powstaniu Warszawy
Tu, gdzie dzisiaj jest Warszawa
Żyli kiedyś Wars i Sawa.
Wars rybakiem był, a żona
W domu była zatrudniona.

Byli biedni, ale mili,
Na odludziu sobie żyli,
Ich uboga chatka mała
W środku wielkiej puszczy stała.
Do ich domu raz zapukał
Książę, co noclegu szukał.
Wars i Sawa go przyjęli,
Ugościli tym, co mieli.

Rano książę podziękował
I ten las im podarował.
Potem wioska tam powstała,
Co początek miastu dała.
Legenda o warszawskiej syrence


Dawno, dawno temu przypłynęły z Atlantyku na Bałtyk dwie siostry – syreny; piękne kobiety z rybimi ogonami, zamieszkujące w głębinach mórz. Jedna z nich upodobała sobie skały w cieśninach duńskich i do tej pory możemy ją zobaczyć siedzącą na skale, u wejścia do portu w Kopenhadze.

Druga dopłynęła aż do wielkiego nadmorskiego portu Gdańsk, a potem Wisłą popłynęła w górę jej biegu. Według legendy u podnóża dzisiejszego Starego Miasta, mniej więcej w miejscu, gdzie obecnie znajduje się jej pomnik, wyszła z wody na piaszczysty brzeg, aby odpocząć, a że miejsce się jej spodobało, postanowiła tu zostać. Rychło rybacy zauważyli, że ktoś podczas ich połowu wzburza fale Wisły, plącze sieci i wypuszcza ryby z więcierzy. Ponieważ jednak syrena oczarowywała ich swym pięknym śpiewem, nic jej nie zrobili.

Pewnego razu bogaty kupiec zobaczył syrenę i usłyszał jej piękny śpiew. Szybko przeliczył, ile zarobi, jeżeli uwięzi syrenę i będzie ją pokazywać na jarmarkach. Podstępem ujął syrenę i uwięził ją w drewnianej szopie, bez dostępu do wody. Skargi syreny usłyszał młody parobek, syn rybaka i z pomocą przyjaciół uwolnił ją w nocy. Syrena z wdzięczności za to, że mieszkańcy stanęli w jej obronie, obiecała im, że w razie potrzeby oni też mogą liczyć na jej pomoc. Z tego właśnie powodu Warszawska Syrena jest uzbrojona – ma miecz i tarczę dla obrony tego miasta.

Źródło: Wikipedia i http://www.infowarszawa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=43

Polecenia:


Zadanie 1.
Która z legend o powstaniu Warszawy podoba Ci się bardziej i dlaczego?

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 2.
Ułóż w kolejności chronologicznej rozsypane plany dwóch legend o Warszawie. W tym celu najpierw oznakuj poszczególne punkty (na przykład oznacz kwadraty dwoma kolorami), a następnie wpisz je w odpowiedniej kolejności.


 Dopłynięcie pierwszej z syren do Kopenhagi.
 Płacze i skargi syreny.
 Uwięzienie syreny w drewnianej szopie bez dostępu do wody.
 Postanowienie schwytania syreny i pokazywania jej za pieniądze na jarmarkach.
 Powstanie miasta o nazwie Warszawa na cześć jego założycieli Warsa i Sawy.
 Przypłynięcie drugiej syreny do Gdańska, a stamtąd – Wisłą do Warszawy.
 Przypłynięcie na Bałtyk dwóch pięknych syren.
 Serdeczne ugoszczenie przybysza.
 Spokojne życie rybaka Warsa i jego żony.
 Uroczysta obietnica syreny.
 Usłyszenie syreny przez bogatego i chciwego kupca.
 Uwolnienie syreny przez młodego parobka.
 Wdzięczność księcia za gościnę i niezwykły podarunek księcia.
 Wycieczka księcia po puszczy.
 Założenie wsi.
 Zapukanie przez księcia do ubogiej chatki na odludziu.
 Zauważenie syreny przez rybaków i ich zachwyt nad jej pięknym śpiewem.

Plan Legendy o powstaniu Warszawy

1) …………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………

4) …………………………………………………………………………………………

5) …………………………………………………………………………………………

6) …………………………………………………………………………………………

7) …………………………………………………………………………………………

Plan Legendy o syrence warszawskiej

1) …………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………

4) …………………………………………………………………………………………

5) …………………………………………………………………………………………

6) …………………………………………………………………………………………

7) …………………………………………………………………………………………

8) …………………………………………………………………………………………

9) …………………………………………………………………………………………

10) ……………………………………..………………………………………………

Zadanie 3.
Napisz krótkie opowiadanie o Warsie i Sawie. Możesz kierować się sporządzonym planem wydarzeń.

Zadanie 4.
Naucz się ładnie opowiadać wybraną legendę związaną z Warszawą.


Tytuł: Poznajemy legendy związane z miastem Warszawa
Opis skrócony: Poznamy dwie legendy związane z Warszawą – o Warsie i Sawie oraz o warszawskiej syrence.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści Warszawa, Wars, Sawa, syrenka, syrena, legenda, plan wydarzeń, opowiadanie
Uwagi metodyczne Prawidłowy sposób ułożenia planów wydarzeń: Prawidłowy sposób ułożenia planów wydarzeń:
Plan 1
Spokojne życie rybaka Warsa i jego żony.
Wycieczka księcia po puszczy.
Zapukanie przez księcia do ubogiej chatki na odludziu.
Serdeczne ugoszczenie przybysza.
Wdzięczność księcia za gościnę i niezwykły podarunek księcia.
Założenie wsi.
Powstanie miasta o nazwie Warszawa na cześć jego założycieli Warsa i Sawy.
Plan 2
Przypłynięcie na Bałtyk dwóch pięknych syren.
Dopłynięcie pierwszej z syren do Kopenhagi.
Przypłynięcie drugiej syreny do Gdańska, a stamtąd Wisłą do Warszawy.
Zauważenie syreny przez rybaków i ich zachwyt nad jej pięknym śpiewem.
Usłyszenie syreny przez bogatego i chciwego kupca.
Postanowienie schwytania syreny i pokazywania jej za pieniądze na jarmarkach.
Uwięzienie syreny w drewnianej szopie bez dostępu do wody.
Płacze i skargi.
Uwolnienie syreny przez młodego parobka.
Uroczysta obietnica syreny.

Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci