PODGLĄD ATOMU
     
 

Polska flaga państwowa

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Barwy te są takie same jak kolory godła państwowego (biały orzeł na czerwonym polu). Górny pas flagi oznacza białego orła, a dolny – czerwone pole tarczy herbowej.

Kolory polskiej flagi mają następujące znaczenie. Kolor biały oznacza srebro, a także wodę oraz czystość. Kolor czerwony jest symbolem ognia, oznacza odwagę i waleczność.

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej jest jednym z najmłodszych polskich świąt narodowych. Obchodzimy go 2 maja, począwszy od 2004 roku. W tym dniu chcemy okazać szacunek naszej fladze narodowej, wywieszając ją w widocznych miejscach. W całej Polsce organizowane są różne uroczystości patriotyczne. Niektórzy noszą w tym dniu biało-czerwone kotyliony.

Opracowano na podstawie Wikipedii
Polecenia:

Zadanie 1.
Opowiedzcie, czego dowiedzieliście się o polskiej fladze i Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

Zadanie 2.
Wykonaj biało-czerwony kotylion.


Źródło: www.prezydent.pl

Zadanie 3.
Oto różne święta obchodzone w Polsce. Do każdego z nich dopisz datę (daty, ułożone w odpowiedniej kolejności, znajdują się pod nazwami świąt).
Podkreśl te święta, w których ważną rolę odgrywa flaga państwowa.
Wykaz najważniejszych świąt nieruchomych w Polsce

Nowy Rok
Dzień Babci
Dzień Dziadka
Dzień Kobiet
Prima Aprilis
Święto Pracy
Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
Święto Konstytucji 3 Maja
Dzień Unii Europejskiej
Dzień Zwycięstwa
Dzień Matki
Dzień Ojca
Narodowy Dzień Powstania Warszawskiego
Rocznica napadu Niemiec na Polskę
Wszystkich Świętych
Zaduszki
Święto Niepodległości
Boże Narodzenie
1 stycznia
21 stycznia
22 stycznia
8 marca
1 kwietnia
1 maja
2 maja
3 maja
9 maja
9 maja
26 maja
23 czerwca
1 sierpnia
1 września
1 listopada
2 listopada
11 listopada
24 - 26 grudnia


Święto nieruchome – święto, które co roku przypada tego samego dnia.
Święto ruchome – święto, którego termin nie jest stały, np. Wielkanoc.

Zadanie 4.
Odczytaj głośno nazwy świąt obchodzonych w Polsce i ich daty.
Zapamiętaj! Mówimy:

pierwszego stycznia – lub – pierwszy (dzień) stycznia.
ósmego marca – lub – ósmy marca
trzeciego maja – lub – trzeci maja

Pierwszy styczeń, ósmy marzec, trzeci maj to formy błędne.


Tytuł: Polska flaga państwowa
Opis skrócony: Poznamy znaczenie kolorów polskiej flagi oraz wiadomości na temat Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Dowiemy się, kiedy są obchodzone różne święta w Polsce.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści flaga Polski, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, święta, zapis dat
Uwagi metodyczne Lekcję można przeprowadzić przy okazji wybranego święta państwowego (najlepiej Święta Flagi) lub przy okazji omawiania legend o początkach państwowości polskiej. Lekcję można przeprowadzić przy okazji wybranego święta państwowego (najlepiej Święta Flagi) lub przy okazji omawiania legend o początkach państwowości polskiej.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci