PODGLĄD ATOMU
     
 

Nasz hymn państwowy – „Mazurek Dąbrowskiego”

Mazurek Dąbrowskiego

Mazurek Dąbrowskiego, napisany przez Józefa Wybickiego, najpierw miał tytuł Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Autor melodii opartej na motywach ludowego mazurka (właściwie mazura) jest nieznany. Pieśń powstała w dniach między 16 a 19 lipca 1797 we włoskim miasteczku Reggio nell'Emilia (w dzisiejszych Włoszech). Pierwszy raz pieśń została wykonana publicznie 20 lipca 1797 roku. Tekst ogłoszono po raz pierwszy w Mantui w lutym 1799 w gazetce Dekada Legionowa.
Pieśń od razu została przyjęta z aplauzem przez Legiony Dąbrowskiego. Z początkiem 1798 znana była już znana we wszystkich zaborach. Śpiewano ją podczas triumfalnego wjazdu generała Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego do Poznania 3 listopada 1806 roku, podczas powstania listopadowego (1830), styczniowego (1863), przez Polaków na Wielkiej Emigracji, w czasie rewolucji 1905, podczas I i II wojny światowej.
Tekst Mazurka był tłumaczony przez poetów solidaryzujących się z walczącą Polską i znany był w 17 językach. Podczas Wiosny Ludów (1848) Mazurek Dąbrowskiego śpiewany był na ulicach Wiednia, Berlina i Pragi, gdzie cieszył się szczególną popularnością.

Opracowano na podstawie Wikipedii

Polecenia:

Zadanie 1.
Przeczytaj pierwotną wersję Mazurka Dąbrowskiego i obejrzyj ilustracje, jakie wykonał do niego słynny polski malarz Juliusz Kossak.Zadanie 2.
Oto obecna wersja polskiego hymnu państwowego. Zaśpiewajcie ją, pamiętając o postawie „na baczność”.

Melodia polskiego hymnu: http://www.mazurekdabrowskiego.pl/muzyka.html

Mazurek Dąbrowskiego
Józef Wybicki

Jeszcze Polska nie zginęła,
kiedy my żyjemy,
co nam obca przemoc wzięła,
szablą odbierzemy.

Marsz ,marsz, Dąbrowski
z ziemi włoskiej do Polski!
za twoim przewodem
złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
będziem Polakami,
dał nam przykład Bonaparte,
jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Jak Czarniecki do Poznania
po szwedzkim zaborze
dla ojczyzny ratowania
wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany:
słuchaj jeno, pono nasi
biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Zadanie 3.
Kiedy śpiewa się hymn państwowy? Wymień te uroczystości i momenty, w których Polacy śpiewają swój hymn.


Tytuł: Nasz hymn państwowy – „Mazurek Dąbrowskiego”
Opis skrócony: Poznamy historię hymnu państwowego i zaśpiewamy ten hymn.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści Mazurek Dąbrowskiego, hymn państwowy, Józef Wybicki
Uwagi metodyczne W grupach z mniej zaawansowanym językiem polskim można ominąć tekst mówiący o historii hymnu. W grupach z mniej zaawansowanym językiem polskim można ominąć tekst mówiący o historii hymnu.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci