PODGLĄD ATOMU
     
 

Jak zrobić wielkanocną pocztówkę?

Polecenia:

Zadanie 1.
POCZTÓWKA WIELKANOCNA – instrukcja wykonania
Potrzebne materiały:
• fotografia przedstawiająca jaja,
• materiały do pokolorowania jaj na fotografiach: kredki, flamastry, farby, kolorowe papierki, lakiery do paznokci,
• kolorowy karton dwukrotnie większy niż fotografia,
• inne materiały do ozdoby (sznurki, nitki, cekiny, guziki, kolorowa folia, dziurkacz itp.),
• klej,
• nożyczki.

Sposób wykonania kartki:

1. Wytnij fotografię.
2. Pomaluj jaja według własnego pomysłu.
3. Wytnij z brystolu kartkę w taki sposób, aby była ona dwukrotnie większa niż fotografia.
4. Złóż kartkę na pół.
5. Naklej fotografię na kolorowy brystol w taki sposób, aby po jego zgięciu rysunek znalazł się na „okładce” kartki.
6. Ozdób całość według własnego pomysłu, na przykład naklejając na karton kolorowe wstążki.
7. Napisz wewnątrz kartki życzenia świąteczne.

Zadanie 2.
Napisz instrukcję wykonania innej ozdoby wielkanocnej, na przykład palmy lub pisanki.


Tytuł: Jak zrobić wielkanocną pocztówkę?
Opis skrócony: Zrobimy wielkanocną pocztówkę.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści Wielkanoc, instrukcja, Maria Konopnicka „Dzielenie się święconym jajkiem”
Uwagi metodyczne Do lekcji tej będą potrzebne dodatkowe materiały: kredki, flamastry, farby, kolorowe papierki, lakiery do paznokci itp., kolorowy karton, materiały do ozdoby (sznurki, nitki, cekiny, guziki, kolorowa folia, dziurkacz itp.), klej, nożyczki.Do lekcji tej będą potrzebne dodatkowe materiały: kredki, flamastry, farby, kolorowe papierki, lakiery do paznokci itp., kolorowy karton, materiały do ozdoby (sznurki, nitki, cekiny, guziki, kolorowa folia, dziurkacz itp.), klej, nożyczki.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci