PODGLĄD ATOMU
     
 
Tytuł: Witamy się po wakacjach VI
Opis skrócony: Nauka pisania małej i wielkiej litery „a”.
Autor(rzy): Maria Lorek, marialorek@elementarz.edu.pl
Hasła treści litera „a”
Uwagi metodyczne Przebieg zajęć: Zabawy z głoskami. Głoska „a” i w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Ćwiczenia w pisaniu małej i wielkiej litery „a” – (karta w podręczniku). Przebieg zajęć: Zabawy z głoskami. Głoska „a” i w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Ćwiczenia w pisaniu małej i wielkiej litery „a” – (karta w podręczniku).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.