PODGLĄD ATOMU
     
 

O czym myśli osoba mówiąca w wierszu pt. „Ja”?

Ja
Joanna Papuzińska

Jedni mają stada owiec,
drudzy mają odrzutowiec
albo nawet i parowiec,
albo nie wiem co.
Ja mam dużo myśli w głowie.
O!
A ta jedna to rano wstaje,
a ta druga – wysoka jak Himalaje.
A ta trzecia to taka wesołka,
że natychmiast trzeba fiknąć fikołka.
A ta czwarta – gwiazdy podgląda,
a ta piąta jest okropnie mądra!
Szósta jest nieśmiała jak sarenka,
ale ciepła, serdeczna i miękka...
A ta siódma – okropnie leniwa,
ciągle tylko palcem w bucie kiwa
albo lubi leżeć pod sosną,
dziwiąc się, że las po niebie pływa...
A znów inne
jak te jabłka
na drzewie:
jeszcze rosną,
jeszcze sam nic o nich nie wiem.

Polecenia:

Zadanie 1.
Połącz, kierując się tekstem wiersza.

Pierwsza myśl

Druga myśl

Trzecia myśl

Czwarta myśl
Piąta myśl

Szósta myśl

Siódma myśl

„gwiazdy podgląda”

„rano wstaje”

„jest okropnie mądra”

„taka wesołka, że trzeba natychmiast fiknąć koziołka”

„jest nieśmiałą jak sarenka”

"wysoka jak Himalaje

„okropnie leniwa ciągle tylko palcem w bucie kiwa”Zadanie 2.
Na rysunku przedstawiono myśli osoby mówiącej w wierszu. Pierwsza z nich, „co rano wstaje”, brzmi: „ Ależ mi się nie chce wstawać”. Znajdź drugą, trzecią i wszystkie kolejne myśli chłopca.


Zadanie 3.
Sformułuj myśli dziewczynki z obrazka tak, aby pasowały do tekstu wiersza.


Zadanie 4.
O czym lubisz myśleć? Napisz na ten temat kilka zdań.


……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………


Tytuł: O czym myśli osoba mówiąca w wierszu pt. „Ja”?
Opis skrócony: Dowiemy się, o czym myśli osoba mówiąca w wierszu Joanny Papuzińskiej pod tytułem „Ja”.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści Joanna Papuzińska, Ja, wiersz, wiersze,
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 40

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci