PODGLĄD ATOMU
     
 

Czym różni się hejnał od hymnu? (1)

Polecenia:

Zadanie 1.
Na podstawie zamieszczonego poniżej klucza odszyfruj wyrazy, które należy wpisać w kolejne zdania. Zastosuj odpowiednią formę gramatyczną wyrazu.

a)

W Krakowie o godzinie dwunastej słychać .......................... grany z wieży kościoła Mariackiego.

b)

Autorem słów polskiego ......................................, Mazurka Dąbrowskiego, jest Józef Wybicki.

c)

Każdy rycerz podczas walki nosił ................................ wykonany z metalu lub skóry.

d)


Po powrocie z wakacji każdy uczeń opowiedział ciekawą .........................................

e)


Piotrek pomógł tonącemu koledze i został .............................. kolonii letnich w Mikołajkach.

Zadanie 2.
Do podanych słów dobierz wyrazy bliskoznaczne.
W razie potrzeby skorzystaj z odpowiedniego słownika.

łoskot, męstwo, duma, dzielność, godność, kolega, cześć, łomot, wytrzymałość, siła, przyjaciel, odporność

heroizm - ……………………………………………………………

hart - ……………………………………………………………

honor - ……………………………………………………………

huk - ……………………………………………………………

druh - ……………………………………………………………

Zadanie 3.
Uporządkuj podane wyrazy w kolejności alfabetycznej.

hejnał, hymn, bohater, historia, hełm, heroizm, hart, honor, huk, druh

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................


Tytuł: Czym różni się hejnał od hymnu? (1)
Opis skrócony: Poznamy znaczenie niektórych wyrazów z „h” oraz będziemy ćwiczyć ich poprawną pisownię.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek
Hasła treści hymn, hejnał, tradycja, wyraz bliskoznaczny, słownik
Uwagi metodyczne W czasie zajęć uczniowie powinni korzystać ze słowników: języka polskiego oraz wyrazów bliskoznacznych.W czasie zajęć uczniowie powinni korzystać ze słowników: języka polskiego oraz wyrazów bliskoznacznych.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci