PODGLĄD ATOMU
     
 

„Imiona” dni tygodnia (1)

Polecenia:

Zadanie 1.
Wysłuchaj wiersza i wymień dni tygodnia pojawiające się w wierszu.

Zadanie 2.
Do krzyżówki wpisz dni tygodnia, a dowiesz się, kto jest autorem wiersza pod tytułem Tydzień.Zadanie 3.
Wysłuchaj jeszcze raz wiersza i przedstaw z grupą uczniów, co robią dni tygodnia lub co się z nimi dzieje.

Zadanie 4.
Zapisz informacje według wzoru, a dowiesz się, co robi Karol w ciągu tygodnia.

poniedziałek/ matematyka/ często/ uczyć się
W poniedziałki Karol często uczy się matematyki.
wtorek/ i / czwartek kwiaty/ zawsze/ podlewać/

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
środa/ i / piątek piłka nożna/ zwykle/ grać

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
sobota/ zakupy z mamą/ od czasu do czasu/ robić

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
niedziela / wycieczka z rodzicami za miasto/ często/ jechać

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
Zadanie 5.
Napisz, co robisz w ciągu tygodnia. Użyj wybranych określeń czynności: czasami, od czasu do czasu, zawsze, często, zwykle.


Tytuł: „Imiona” dni tygodnia (1)
Opis skrócony: Poznamy wiersz Jana Brzechwy pt. „Tydzień”. Nauczymy się nazw dni tygodnia. Dowiemy się, co zwykle robi pewien chłopiec.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek
Hasła treści tydzień, Jan Brzechwa, czasownik, przysłówek
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci