PODGLĄD ATOMU
     
 

Mój zwykły dzień

Polecenia:

Zadanie 1.
Wpisz w chmurki nazwy czynności, które wykonujesz codziennie i te, których codziennie nie wykonujesz.
kąpię się, nie kąpię się, uczę się, nie uczę się, spotykam się z kolegami, nie spotykam się z kolegami, chodzę do szkoły, nie chodzę do szkoły, chodzę do kina, nie chodzę do kina, jem śniadanie, nie jem śniadania, słucham muzyki, nie słucham muzyki, oglądam telewizję, nie oglądam telewizji, sprzątam pokój, nie sprzątam pokoju, odrabiam lekcje, nie odrabiam lekcji, czytam książki, nie czytam książek, myję zęby, nie myję zębów, chodzę na spacer z psem, nie chodzę na spacer z psem


Zadanie 2.
Porozmawiajcie o tym, jak wygląda Wasz zwykły dzień. Co należy do Waszych obowiązków, a co robicie dla przyjemności?
Zaprojektujcie razem plakat Tyle nas łączy...


Tytuł: Mój zwykły dzień
Opis skrócony: Opowiemy o tym, co zwykle robimy w ciągu dnia. Nauczymy się poprawnie zapisywać „nie” z czasownikami.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek
Hasła treści czasownik, czynności, zabawa, obowiązki
Uwagi metodyczne : Lekcję można uzupełnić zabawą rozwijającą rozumienie ze słuchu. Wyznaczamy umowną linię. Uczniowie dzielą się na dwie grupy i ustawiają po stronach linii. Nauczyciel głośno mówi, np.: Codziennie chodzę do szkoły, Nie czytam codziennie książek. Uczniowie, którzy zgadzają się z podanym stwierdzeniem ustawiają się po prawej stronie, a po lewej stają te osoby, których to zdanie nie dotyczy. : Lekcję można uzupełnić zabawą rozwijającą rozumienie ze słuchu. Wyznaczamy umowną linię. Uczniowie dzielą się na dwie grupy i ustawiają po stronach linii. Nauczyciel głośno mówi, np.: Codziennie chodzę do szkoły, Nie czytam codziennie książek. Uczniowie, którzy zgadzają się z podanym stwierdzeniem ustawiają się po prawej stronie, a po lewej stają te osoby, których to zdanie nie dotyczy.
Zadanie 2. Realizujemy z podziałem klasy na czteroosobowe zespoły. Najpierw indywidualnie na kartkach zapisują czynności, które wykonują w ciągu dnia. Następnie porównują zapisy i dzielą kartki na dwie kategorie: obowiązki i przyjemności. Na zakończenie rysują plakat.

Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci