PODGLĄD ATOMU
     
 

Witaj w nowym roku szkolnym!

Polecenia:

Zadanie 1.
Odczytaj „zaszyfrowane” nazwy szkolnych przedmiotów.

eiwnahocyw ceznzify
........wychowanie fizyczne........


taakamymet
.........................................................


kęjyz lokspi
.........................................................


arydopzr
.........................................................


siaothir
.........................................................


azukmy
.........................................................


kapyalts
.........................................................


amakytfniro
.........................................................Zadanie 2.
Podziel wyrazy na sylaby i zaznacz tę sylabę, na którą pada akcent.
Odczytaj starannie wyrazy i wyrażenia.
historia - his – to – ria

przyroda - ...... - ..... - ......

wychowanie fizyczne - ...... - ...... - ...... - ...... ...... - ...... - ......

matematyka - ...... - ...... - ...... - ...... - ......

język polski - ...... - ...... - ...... - ......

muzyka - ...... - ...... - ......

informatyka - ...... - ...... - ...... - ...... - ......

plastyka - ...... - ...... - ......

Zadanie 3.
Uzupełnij podane zdanie.

W języku polskim akcent zazwyczaj pada na ......................... sylabę od końca wyrazu, ale w wyrazach obcego pochodzenia zakończonych na –ika,-yka akcent pada na ............................. sylabę od końca wyrazu.


Tytuł: Witaj w nowym roku szkolnym!
Opis skrócony: Poznamy nazwy szkolnych przedmiotów. Nauczymy się je poprawnie zapisywać i wymawiać.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek
Hasła treści akcent, szkoła, sylaba, przedmioty szkolne
Uwagi metodyczne W zadaniu 2. nauczyciel powinien starannie wypowiedzieć na głos podane wyrazy. Następnie każdy uczeń je odczytuje.W zadaniu 2. nauczyciel powinien starannie wypowiedzieć na głos podane wyrazy. Następnie każdy uczeń je odczytuje.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci