PODGLĄD ATOMU
     
 

Idziemy na zakupy!– Przypominam ci, że w niedzielę są urodziny mamy.
– Ojej, zupełnie o tym zapomniałem! A planowaliśmy przygotować przyjęcie niespodziankę.
– No właśnie, a ja nie mam pomysłu, co przygotować.


Polecenia:

Zadanie 1.
Na podstawie książki kucharskiej i dostępnych przepisów kulinarnych zaplanuj urodzinowe menu, które będzie składało się z trzech potraw. Zrób listę potrzebnych produktów.

I danie ......................produkty

............................................

............................................

............................................

............................................
II danie ......................produkty

............................................

............................................

............................................

............................................
III danie ......................produkty

............................................

............................................

............................................

............................................

Zadanie 2.
Wpisz nazwy produktów z listy zakupów w odpowiednie rubryki tabeli. Zastosuj właściwą formę rzeczownika.


karton
(czego?)


soku
butelka
(czego?)


..........
opakowanie
paczka
(czego?)

..........
kostka
(czego?)


..........
kilogram
(czego?)


..........
tabliczka
(czego?)


..........
dziesięć, pięć
(czego?)


..........

Zadanie 3.
Połącz formy rzeczowników grosz i złoty z odpowiednimi liczebnikami.
Liczebniki zapisz słowami.
2,3, 4, 5,6, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 33, 45.

jeden grosz
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

..................................................grosze


............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

...................................................groszy

jeden złoty
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

......................................................złote


............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

...................................................złotych

Zadanie 4.
Korzystając ze słownictwa z poprzednich zadań, ułóż dialogi według wzoru:
– Poproszę paczkę makronu i dwa kartony soku pomarańczowego. Ile płacę?
– Dziesięć złotych i trzydzieści trzy grosze.


lub

– Ile kosztuje tabliczka mlecznej czekolady?
– Trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy.
– Poproszę dwie.


Tytuł: Idziemy na zakupy!
Opis skrócony: Zaplanujemy przyjęcie urodzinowe. Zrobimy spis potrzebnych produktów. Zrobimy zakupy w sklepie spożywczym.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek
Hasła treści przepis, produkty spożywcze, zakupy, złoty, grosz
Uwagi metodyczne Do zajęć należy przygotować fragmenty książek kucharskich lub skorzystać z przepisów zamieszczonych w czasopismach czy na stronach internetowych. Słownictwo do zadania 2. można rozszerzyć o własne przykłady bądź przykłady podane przez uczniów. Zadanie 4. uczniowie wykonują w parach, a następnie odgrywają scenki przed klasą. Do zajęć należy przygotować fragmenty książek kucharskich lub skorzystać z przepisów zamieszczonych w czasopismach czy na stronach internetowych. Słownictwo do zadania 2. można rozszerzyć o własne przykłady bądź przykłady podane przez uczniów. Zadanie 4. uczniowie wykonują w parach, a następnie odgrywają scenki przed klasą.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci