PODGLĄD ATOMU
     
 

Kolory tęczy

Polecenia:

Zadanie 1.
Przepisz w porządku alfabetycznym nazwy kolorów z ramki.


1. .....................................................................................

2. .....................................................................................

3. .....................................................................................

4. .....................................................................................

5. .....................................................................................

6. .....................................................................................

Zadanie 2.
Pomaluj obrazek kolorami z poprzedniego zadania.


Zadanie 3.
Zaplanuj, jakie rośliny posiejesz na grządkach, aby uzyskać ogród w kolorach tęczy. Możesz skorzystać z podanych poniżej nazw roślin. Zacznij od pomalowania kółek, przy roślinach, które znasz.


grządka czerwona - ...................................................................

grządka pomarańczowa - nagietki, nasturcje, ..........................................

grządka żółta - .....................................................................

grządka zielona - .....................................................................

grządka niebieska - ...................................................................

grządka fioletowa - ...................................................................

Zadanie 4.
Czy zapamiętaliście kolejność kolorów tęczy? Jeśli nie, może Wam w tym pomóc rysunek poniżej. Przeczytajcie wyrazy na rysunku. Pierwsze głoski podpowiadają początek nazw kolorów.


Zadanie 5.
Jakie kolory ukrywają się w kratkach?


Zadanie 6.
Zapamiętywanie może też ułatwić rymowanka. Naucz się na pamięć tej, którą proponujemy lub ułóż swoją. Pierwsze litery wyrazów podpowiadają początek nazw kolorów.
Czy
pomagasz
żonie
zmywać
naczynia,
Filemonie?


Zadanie 7.
Uzupełnij tytuły książek odpowiednią formą przymiotnika.

„O żabkach w ..................... (czerwony) czapkach”

„Bajka o ........................ (Czerwony) Kapturku”

„Godzina ......................... (pąsowy) róży”

„Historia .................... (żółty) ciżemki”

„Ania z .................... (Zielony) Wzgórza”

„Tajemnica ...................... (zielony) pieczęci”

„.............. (Błękitny) zamek”

„Wspomnienia .............................. (niebieski) mundurka”


Tytuł: Kolory tęczy
Opis skrócony: Poznamy nazwy kolorów tęczy. Nauczymy się je poprawnie zapisywać. Założymy ogród w kolorach tęczy.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek
Hasła treści przymiotniki, nazwy kolorów, pisownia nazw kolorów z trudnością ortograficzną, liczebniki porządkowe
Uwagi metodyczne Ćwiczenia można potraktować jako powtórzenie wiadomości z klasy III i wykorzystać do pokazania, jak można wykorzystywać mnemotechniki w zapamiętywaniu i rozumieniu nowych treści.Ćwiczenia można potraktować jako powtórzenie wiadomości z klasy III i wykorzystać do pokazania, jak można wykorzystywać mnemotechniki w zapamiętywaniu i rozumieniu nowych treści.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci