PODGLĄD ATOMU
     
 

Będę obchodzić urodziny! (1)

Polecenia:

Zadanie 1.
Uzupełnij zdania według wzoru.

Urodziłam się dwudziestego ósmego września tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego siódmego roku. (28 września 1987 roku)
Swoje urodziny obchodzę dwudziestego ósmego września. (28 września).


Urodziłem / urodziłam się .....................................................................

Swoje urodziny obchodzę ....................................................................,

a imieniny mam ....................................................................

Zadanie 2.
Pomóż Ani przygotować przyjęcie urodzinowe. Wpisz do kalendarza czynności, które powinna zaplanować Ania. Możesz skorzystać z zaproponowanych zwrotów.

napisać zaproszenie, przygotować listę gości, zrobić zakupy, posprzątać pokój, upiec tort, zaprosić koleżanki, poprosić mamę o pomoc, zaplanować konkursy i nagrody, przygotować menu


Zadanie 3.
Korzystając z Zadania 1. oraz z podanego słownictwa, dokończ wypowiedź Ani.

Najpierw w poniedziałek przygotuję listę gości. Następnie, we .........

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
Będzie świetna zabawa.

Zadanie 4.
Uzupełnij dialog odpowiednimi formami czasowników.
- Cześć, Marto! Co ................ (robić) dzisiaj po południu?

- Witaj! Jeszcze nie .................... (wiedzieć). Chyba ......................... (zostać) w domu
i ................................ (uczyć się) historii. W poniedziałek.......................... (być) klasówka o Łokietku, a w niedzielę ................ (iść) na urodziny do Ani, więc muszę pouczyć się wcześniej.

- Naprawdę ........................... (być) klasówka? Ojej, ja też jeszcze nic nie ..................... (umieć). A w niedzielę też .................... (iść) do Ani.

- To może ....................... (pouczyć się) razem.? Czy .......................... (móc) przyjść do ciebie?

- Pewnie! Najpierw się .......................... (przygotować się) do sprawdzianu, a potem ................................ (posłuchać) muzyki i ......................................... (zastanowić się), jaki prezent .................................... (dać) Ani.

- Zgoda.


Tytuł: Będę obchodzić urodziny! (1)
Opis skrócony: Pomożemy koleżance zaplanować przyjęcie urodzinowe. Powtórzymy nazwy dni tygodnia.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek
Hasła treści czasownik, czas przyszły, urodziny, zabawa, kalendarz, tydzień, liczebnik
Uwagi metodyczne Zajęcia stwarzają okazję do rozmowy na temat sposobów obchodzenia urodzin. Można tutaj wspomnieć, że w polskiej kulturze istnieje również zwyczaj obchodzenia imienin. To z kolei jest punktem wyjścia do poszukania w kalendarzu dni imienin i powtórzenia nazw miesięcy, zapisywania dat. Zajęcia stwarzają okazję do rozmowy na temat sposobów obchodzenia urodzin. Można tutaj wspomnieć, że w polskiej kulturze istnieje również zwyczaj obchodzenia imienin. To z kolei jest punktem wyjścia do poszukania w kalendarzu dni imienin i powtórzenia nazw miesięcy, zapisywania dat.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci