PODGLĄD ATOMU
     
 

Będę obchodzić urodziny! (2)
Polecenia:

Zadanie 1.
Z jakich elementów powinno składać się zaproszenie? Wpisz w odpowiednie miejsca objaśnienia do poniższego tekstu.

adresat zaproszenia, cel zaproszenia, miejsce, data uroczystości, godzina rozpoczęcia, nadawca, zachęta


(1) adresat zaproszenia

(2) .........................

(3) .........................

(4) .........................

(5) .........................

(6) .........................

(7) .........................


Zadanie 2.
Dostosuj treść zaproszenia do jego adresata. Użyj właściwych zwrotów grzecznościowych.

serdecznie zapraszam, mam zaszczyt zaprosić, zapraszam, będę zaszczycona Pani obecnością, będzie mi bardzo miło Panią gościć, uroczystość rozpocznie się


Zadanie 3.
Zaprojektuj zaproszenie na swoje urodziny lub imieniny, skierowane do przyjaciela lub osoby dorosłej.Tytuł: Będę obchodzić urodziny! (2)
Opis skrócony: Zaplanujemy przyjęcie urodzinowe. Napiszemy zaproszenie na urodziny. Nauczymy się poprawnie stosować zwroty grzecznościowe.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek
Hasła treści zaproszenie, adresat, zwrot grzecznościowy, urodziny, przyjęcie
Uwagi metodyczne Zadania są okazją do rozmowy na temat dostosowania języka do adresata wypowiedzi i stosowania zwrotów grzecznościowych, również w kontaktach z rówieśnikami. Zadania są okazją do rozmowy na temat dostosowania języka do adresata wypowiedzi i stosowania zwrotów grzecznościowych, również w kontaktach z rówieśnikami.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci