PODGLĄD ATOMU
     
 

Świetnie się bawimy!

Polecenia:

Zadanie 1.
Z powodu choroby nie możesz uczestniczyć w przyjęciu urodzinowym Ani.
Zaprojektuj kartkę z życzeniami dla niej z okazji jej jedenastych urodzin.

Zadanie 2.
Zaproponuj wymyśloną przez siebie zabawę, którą Ania może wykorzystać podczas swoich urodzin. Na podstawie dostępnych opisów gier, przygotuj instrukcję do wymyślonej przez siebie gry. W tym celu zaproponuj:

A) nazwę gry ...........................................................

B) materiały ..............................................................

C) liczbę uczestników i ich wiek .....................................

D) instrukcję do gry w czasie teraźniejszym.

Zadanie 3.
Sprawdź, czy Twoja instrukcja jest poprawna. W tym celu przeprowadź w klasie zabawę zaproponowaną w Zadaniu 2.


Tytuł: Świetnie się bawimy!
Opis skrócony: Złożymy życzenia z okazji urodzin. Poznamy różne gry i zabawy. Ułożymy instrukcję do gry.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek
Hasła treści
Uwagi metodyczne Zadanie 2. można wykonać w grupach. Kontynuacją Zadania 2. jest przeprowadzenie zabawy według instrukcji napisanej przez uczniów. Zadanie 2. można wykonać w grupach. Kontynuacją Zadania 2. jest przeprowadzenie zabawy według instrukcji napisanej przez uczniów.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci