PODGLĄD ATOMU
     
 

Wszyscy świetnie się bawiliśmy! (2)Polecenia:

Zadanie 1.
Na podstawie kartki z dziennika Kasi uzupełnij schemat.


Zadanie 2.
Zagrajcie w grę, którą na urodziny Ani przygotowała Marta.


Nazwa gry: Niekończąca się opowieść

Materiały: kartki z zestawami słów, np. dziewczynka + urodziny, uczniowie + bawią się.

Liczba uczestników: 2+

Wiek: wiek – 10+

Instrukcja: Uczestnicy siadają w kręgu. Jedna osoba losuje kartkę z zestawem wyrazów i jako pierwsza dodaje jedno słowo. Następnie pozostali uczestnicy rozwijają zdanie, kolejno dodając tylko po jednym słowie.

Zadanie 3.
Napisz własną kartkę z pamiętnika. Opowiedz o dniu, który był dla Ciebie ważny. Skorzystaj z podanego słownictwa.
Tytuł: Wszyscy świetnie się bawiliśmy! (2)
Opis skrócony: Napiszemy kartkę z dziennika. Opowiemy o tym, co robiliśmy w ciągu dnia, czyli o tym, co chcemy zapamiętać. Będziemy tworzyć niekończące się opowieści.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek
Hasła treści dziennik, data, czasownik, zdanie
Uwagi metodyczne Zadanie 2. można zmodyfikować. Spośród uczniów należy wybrać pisarza, który na tablicy będzie zapisywał kolejne wyrazy. Następnie uczniowie dokonują korekty powstałego wielowyrazowego zdania. Dzielą je na mniejsze wypowiedzenia, poprawiają szyk wyrazów, wprowadzają odpowiednią interpunkcję. Narratorem w Zadaniu 3. może być bohater literacki, jeśli ćwiczenie połączymy z analizą lektury.Zadanie 2. można zmodyfikować. Spośród uczniów należy wybrać pisarza, który na tablicy będzie zapisywał kolejne wyrazy. Następnie uczniowie dokonują korekty powstałego wielowyrazowego zdania. Dzielą je na mniejsze wypowiedzenia, poprawiają szyk wyrazów, wprowadzają odpowiednią interpunkcję. Narratorem w Zadaniu 3. może być bohater literacki, jeśli ćwiczenie połączymy z analizą lektury.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci