PODGLĄD ATOMU
     
 

Dzień jak co dzień
Polecenia:

Zadanie 1.
Zapisz godziny na dwa sposoby.Zadanie 2.
Uzupełnij notatki szkolnego reportera.


budzić się, wstawać, myć zęby, ubierać się, jeść śniadanie, jeść obiad, jeść kolację, wychodzić do szkoły, uczyć się w szkole, wracać do domu, odpoczywać, odrabiać lekcje, czytać książkę, oglądać film, spotykać się z przyjaciółmi, myć się, kłaść się spać


Zadanie 3.
Opisz swój typowy dzień. Wybrane zdania pojedyncze z poprzedniego zadania przekształć w zdania złożone.

Zastosuj wyrazy:

a) i, oraz, lub, albo, a
b) następnie, najpierw, potem,
c) czasami, zwykle, rzadko, zawsze, od czasu do czasu.

Mój zwykły dzień
Budzę się około siódmej. Następnie wstaję i myję zęby. Potem ubieram się, a o wpół do ósmej jem śniadanie.
Następnie...


Tytuł: Dzień jak co dzień
Opis skrócony: Pomożemy szkolnym reporterom przygotować artykuł do gazetki. Opowiemy o tym, co robimy w ciągu dnia. Dowiemy się, jak określać porę dnia.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek
Hasła treści czasownik, liczebnik, zegar, czas, godzina
Uwagi metodyczne Uzupełnieniem Zadania 1. jest rozmowa na temat, kiedy mamy do czynienia z oficjalnymi i nieoficjalnymi sytuacjami. Zwłaszcza dotyczy to oficjalnych komunikatów na dworcach kolejowych lub autobusowych, na przykład: Pociąg przyjeżdża o jedenastej zero zero.Uzupełnieniem Zadania 1. jest rozmowa na temat, kiedy mamy do czynienia z oficjalnymi i nieoficjalnymi sytuacjami. Zwłaszcza dotyczy to oficjalnych komunikatów na dworcach kolejowych lub autobusowych, na przykład: Pociąg przyjeżdża o jedenastej zero zero.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci