PODGLĄD ATOMU
     
 

Smaki i kolory lata

Polecenia:

Zadanie 1.
Uzupełnij pary (rzeczownik i przymiotnik). Dodaj trzy własne propozycje takich par.

banan - bananowy

brzoskwinia - .................................

................................. - buraczkowy

chaber - .................................

marchew - .................................

................................. - wrzosowy

................................. - lawendowy

................................. - oliwkowy

................................. - .................................

................................. - .................................

................................. - .................................

Zadanie 2.
Uzupełnij zdania odpowiednią formą przymiotnika.

● czekoladowy

Po wakacjach ogłaszamy konkurs na najbardziej ................................. opaleniznę.

Nagrodą będzie ................................. tort.

● cytrynowy

Laureat Orderu Uśmiechu musi wypić sok .................................., uśmiechając się.

Ja lubię tylko ................................. motyle.

● lawendowy

Brak mi ................................. pól.

Kupiłam kapelusz z ................................. wstążkami.

● malinowy

Najchętniej przywiózłbym z wakacji lody ................................. .

Marzę o ................................. sukience. 

Zadanie 3.
Napisz zaproszenie na podwieczorek z okazji zakończenia lata. Możesz skorzystać ze sformułowań podanych poniżej.

Szanowna Pani… ● Szanowny Panie… ● Drodzy Państwo… ● Drodzy Przyjaciele… ● Drogi … ● Zacni… ● Serdecznie zapraszam… ● Miło mi zaprosić… ● Mam przyjemność zaprosić… ● Będzie mi bardzo miło gościć... ● Mamy zaszczyt zaprosić...

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Czy Twoi goście będą wiedzieli, kto ich zaprasza?
Czy napisałeś, dokąd mają przybyć i w jakim terminie?
Czy wiedzą, że się ucieszysz, jeśli przyjmą zaproszenie?

Zadanie 4.
Podpisz i ozdób menu.Tytuł: Smaki i kolory lata
Opis skrócony: Uczniowie poznają lub utrwalają nazwy kolorów, ćwiczą tworzenie przymiotników odrzeczownikowych, dostrzegają ich wieloznaczność, stosują formuły grzecznościowe w zaproszeniu.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek
Hasła treści przymiotniki, nazwy kolorów, odmiana przymiotników
Uwagi metodyczne Zaproponowane ćwiczenia są pretekstem do rozmowy o tym, jakiego słownictwa należy używać w kontaktach z rówieśnikami, a jakiego w kontaktach z dorosłymi. Uczniowie mogą stworzyć swój „koleżeński” bank słówek, czyli zestaw słów używanych wyłącznie w kontaktach z rówieśnikami. Do Zadania 3. dzielimy klasę na dwie grupy. Pierwsza przedstawia scenkę, której bohaterami są z rówieśnicy, a druga część klasy – scenkę z udziałem osoby dorosłej. Zadanie 3. uczniowie realizują w parach. Zaproponowane ćwiczenia są pretekstem do rozmowy o tym, jakiego słownictwa należy używać w kontaktach z rówieśnikami, a jakiego w kontaktach z dorosłymi. Uczniowie mogą stworzyć swój „koleżeński” bank słówek, czyli zestaw słów używanych wyłącznie w kontaktach z rówieśnikami. Do Zadania 3. dzielimy klasę na dwie grupy. Pierwsza przedstawia scenkę, której bohaterami są z rówieśnicy, a druga część klasy – scenkę z udziałem osoby dorosłej. Zadanie 3. uczniowie realizują w parach.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci