PODGLĄD ATOMU
     
 

Nigdy się nie nudzimy! (2)

Polecenia:

Zadanie 1.
Na podstawie repertuaru kinowego uzupełnij tabelę.


o obyczajach (o życiu codziennym)obyczajowyna podstawie dokumentów.................................

film

o przyrodzie

to film
(jaki?)
.................................z rysunkamirysunkowy/...............o kosmosie, o przyszłości.................................o przygodach.................................


Zadanie 2.
Dokończ zdania według wzoru.

Komedia to film, który opowiada o śmiesznych zdarzeniach.

Horror to film o .................................................................................................

Western to rodzaj filmu opowiadającego o .................................................................................................

Bohaterami w filmie fantasy bardzo często są .................................................................................................

Akcja w filmie science fiction najczęściej rozgrywa się w ...............................................................................

Zadanie 3.
Uzupełnij tabelę odpowiednimi formami rzeczowników.

lubię
nie lubię

komedia

film fantasy

western

film sensacyjny/sensacja

horror

film obyczajowy

film animowany

komedie

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

komedii

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................
Zadanie 4.
Uzupełnij dialog rzeczownikami w odpowiedniej formie.

- Zobacz, Kasiu, w kinie grają w nową wersję Królewny Śnieżki. Może pójdziemy do kina dzisiaj po południu?

- Chętnie pójdę do kina, ale nie lubię ...................................... (film animowany). Wolę ............................... (film przygodowy) albo .................................. (komedia).

- A ja lubię ............................................ (film fantasy) i ....................................... (filmy muzyczne).

- To dobrze się składa, bo właśnie w naszym kinie powtarzają Magiczne drzewo. A to jest przygodowy film fantasy.


Tytuł: Nigdy się nie nudzimy! (2)
Opis skrócony: Porozmawiamy o filmie. Opowiemy o tym, które gatunki filmów lubimy oglądać. Nauczymy się też korzystać z repertuaru kinowego.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek
Hasła treści film, rozrywka, wolny czas, przymiotnik, gatunki filmowe
Uwagi metodyczne Przed rozpoczęciem Zadania 1. można porozmawiać z uczniami na temat sposobu spędzania wolnego czasu lub na temat ich zainteresowań filmowych. Zadanie 2. uczniowie wykonują w parach. Nauczyciel przygotowuje zestawy ćwiczeniowe zawierające kartki z nazwami typów filmów: komedia, horror, musical, western, fantasy, science fiction, film sensacyjny oraz zdjęcia z kadrami odpowiednich filmów. Zadaniem uczniów jest przyporządkować zdjęcia do nazw. W wersji dla uczniów sprawniejszych językowo można przygotować fragmenty recenzji filmów (albo odesłać uczniów do stron z repertuarami). Uczniowie na podstawie recenzji określają gatunek filmu. Przed rozpoczęciem Zadania 1. można porozmawiać z uczniami na temat sposobu spędzania wolnego czasu lub na temat ich zainteresowań filmowych. Zadanie 2. uczniowie wykonują w parach. Nauczyciel przygotowuje zestawy ćwiczeniowe zawierające kartki z nazwami typów filmów: komedia, horror, musical, western, fantasy, science fiction, film sensacyjny oraz zdjęcia z kadrami odpowiednich filmów. Zadaniem uczniów jest przyporządkować zdjęcia do nazw. W wersji dla uczniów sprawniejszych językowo można przygotować fragmenty recenzji filmów (albo odesłać uczniów do stron z repertuarami). Uczniowie na podstawie recenzji określają gatunek filmu.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci