PODGLĄD ATOMU
     
 

Witamy w nowej szkole!

Polecenia:

Zadanie 1.
Wymień osoby, do których możesz zwrócić się w podany sposób.

Zadanie 2.
Uzupełnij wypowiedzi podanymi wyrazami.
Dzień dobry, Do widzenia, Hej, Do jutra, Cześć, Sie ma, Na razie, Jak się masz?, Do zobaczenia, Witam!

1) Powitanie

a) - ............................................, pani. Mam na imię Marek. Niedawno przyjechałem z Polski i teraz będę chodził tutaj do szkoły.

b) - ......................................, dzieci. Powitajcie nowego kolegę. Nazywa się Marek Wrona i od dziś będzie chodził do waszej klasy.

c) - .................................. Ja mam na imię Karolina. Lubię matematykę i muzykę. Możesz siedzieć w ławce ze mną, jeśli chcesz.

d) ........................, Marek! Lepiej usiądź ze mną. Mam świetne komiksy. Ze mną nie będziesz się nudził.

2) Pożegnanie

a) ......................................., pani.

b) ......................................., Marku! Widzimy się po południu na boisku.

c) ......................................., Witku.

Zadanie 3.
Przygotuj dwie scenki: Na szkolnym boisku i W gabinecie dyrektora. Pamiętaj o zastosowaniu odpowiedniego słownictwa.


Tytuł: Witamy w nowej szkole!
Opis skrócony: Poznamy nowego ucznia. Nauczymy się grzecznie zwracać do dorosłych i do rówieśników.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek
Hasła treści : powitanie, pożegnanie, klasa, szkoła, lekcja
Uwagi metodyczne Zaproponowane ćwiczenia są pretekstem do rozmowy o tym, jakiego słownictwa należy używać w kontaktach z rówieśnikami, a jakiego w kontaktach z dorosłymi. Uczniowie mogą stworzyć swój „koleżeński” bank słówek, czyli zestaw słów używanych wyłącznie w kontaktach z rówieśnikami. Do Zadania 3. dzielimy klasę na dwie grupy. Pierwsza przedstawia scenkę, której bohaterami są z rówieśnicy, a druga część klasy – scenkę z udziałem osoby dorosłej. Zadanie 3. uczniowie realizują w parach. Zaproponowane ćwiczenia są pretekstem do rozmowy o tym, jakiego słownictwa należy używać w kontaktach z rówieśnikami, a jakiego w kontaktach z dorosłymi. Uczniowie mogą stworzyć swój „koleżeński” bank słówek, czyli zestaw słów używanych wyłącznie w kontaktach z rówieśnikami. Do Zadania 3. dzielimy klasę na dwie grupy. Pierwsza przedstawia scenkę, której bohaterami są z rówieśnicy, a druga część klasy – scenkę z udziałem osoby dorosłej. Zadanie 3. uczniowie realizują w parach.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci