PODGLĄD ATOMU
     
 

W odpowiedzi na pytania. Ćwiczenia w poprawnym stosowaniu form gramatycznych różnych części mowy.

Polecenia:

Zadanie 1.
Uzupełnij tabelkę podanymi elementami.

dopełniacz, kto? co?, (z) ojczyzną, biernik, o kim? o czym?, miejscownik, ojczyzna, kogo? czego?, C. ojczyzno N. kogo? co?, ojczyźnie, M.

Przypadek
Skrót
Pytanie
Odmiana

mianownik
............................

celownik

............................

narzędnik

............................

wołacz

............................

D.

............................

B.

............................

Msc.

W.

............................

............................

komu? czemu?

............................

(z) kim? (z) czym?

............................

--------

............................

ojczyzny

............................

ojczyznę

............................

ojczyźnie

............................

Zadanie 2.
Wypełnij kwestionariusz według podanego schematu, tak aby stworzyć „własny profil”.

Przykład:

MAREK
Urodzony: gdzie? w Warszawie, kiedy? 20 maja 1997 r.
Ile mam lat? (liczebnik) – 14
Jaki jestem? (przymiotnik): wesoły, pracowity, kulturalny.
Co lubię robić? (czasownik, co robić? ) – grać w piłkę nożną.
Jak najczęściej spędzam wolny czas? (czasownik, co robię?, w jakim jestem stanie, co się ze mną dzieje?) – gram w piłkę nożną.
Kto jest moim wzorem do naśladowania ? (kto? co? mianownik) Zbigniew Boniek.
Co noszę zawsze przy sobie? (kogo? co? biernik)notatnik.
Kogo? co? lubię (biernik) – Asię, poniedziałek.
Kogo? czego ? nie lubię (dopełniacz) – chuliganów, szpinaku.
Komu ? Czemu? lubię się przyglądać? (komu? czemu? celownik)zawodnikom grającym na boisku, zachodom słońca.
Kogo? Co? podziwiam? (biernik) sportowców, wyczyny sportowe.
Z kim (narzędnik) spędzam najwięcej czasu? Z czym wybrałbym się na bezludną wyspę? z rodziną, z książką, z rowerem.
O kim najczęściej opowiadam? O czym marzę? (o kim? o czym? miejscownik) o piłkarzach, o nowym rowerze.
IMIĘ: ....................
Urodzony: gdzie? ........................................, kiedy? ........................................
Ile mam lat? (liczebnik) – ............
Jaki jestem? (przymiotnik): ........................................
Co lubię robić? (czasownik, co robić? ) – ........................................
Jak najczęściej spędzam wolny czas? (czasownik, co robię?, w jakim jestem stanie, co się ze mną dzieje?) – .........................................
Kto jest moim wzorem do naśladowania ? (kto? co? mianownik) ........................................
Co noszę zawsze przy sobie? (kogo? co? biernik).........................................
Kogo? co? lubię (biernik) – ........................................
Kogo? czego ? nie lubię (dopełniacz) – .........................................
Komu ? Czemu? lubię się przyglądać? (komu? czemu? celownik).........................................
Kogo? Co? podziwiam? (biernik) .........................................
Z kim (narzędnik) spędzam najwięcej czasu? Z czym wybrałbym się na bezludną wyspę? ........................................
O kim najczęściej opowiadam? O czym marzę? (o kim? o czym? miejscownik) .........................................

Zadanie 3.
Przygotuj czystą kartkę papieru. Kiedy nauczyciel zada pytanie kto? co?, zapisz swoją odpowiedź w górnej części kartki i zegnij ją tak, aby uczniowie siedzący obok nie mogli jej odczytać. Następnie podaj kartkę koleżance lub koledze po prawej stronie. Kiedy nauczyciel zada kolejne pytanie, zapisz odpowiedź (tym razem już nie na swojej kartce) i podaj kartkę dalej. Pisanie kończy się, kiedy Twoja kartka wróci do Ciebie „po podróży”. Przeczytaj powstałą w ten sposób opowieść.

Przykład:

Jaki? Jaka? Jakie? (przymiotnik) fioletowy

Kto? co? (mianownik) jeż

Z kim? Z czym? (narzędnik) z bułkami

Co robi? Co się z nim dzieje?(czasownik) idzie

Gdzie? (przysłówek) daleko

Kiedy? (przysłówek) późno

Jak? (przysłówek) szybko

Jaki z tego morał? Gospodyni wesoła, gdy ma gości dokoła.

Zadanie 4.
Dokończ zdania wiersza o książce. Skorzystaj z wyrazów podanych poniżej i sugeruj się postawionymi pytaniami.

nie mówi, niema, niemy, nieme, mówić, mówi, mówienie mówią, literek, literować, literki, smutni, smutne, smucić się, smutna, miła, miłe, mili, miły, przemówił, przemówili, przemówiła, przemówienia, niej, nim, nich, pytasz, pytam, pytać, czytania, czytać.
Książka
Anna Kamieńska

„Czemu książka stoi (jaka?) ………………?

Może o czym (co robić?) …………………nie ma?

Jej (kogo? czego?)………….. czarne rządki

(jakie?) ……………….. jak jesienne grządki.

(….)

Aż tu nagle, moja (jaka?) ……………..

niema książka (co zrobiła?) …………..

(…)

Gdzie to wszystko w (kim? czym?) …………… mieszkało?

(…)

Chyba nie ma o co (co robić?) …………..

nauczyliśmy się (co robić?) ………………….


Tytuł: W odpowiedzi na pytania. Ćwiczenia w poprawnym stosowaniu form gramatycznych różnych części mowy.
Opis skrócony: Utrwalimy odmienne części mowy. Wypełnimy kwestionariusz z informacjami o sobie. Wykorzystamy znajomość części mowy, tworząc wiersz.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek, Małgorzata Wróblewska
Hasła treści kwestionariusz, wizytówka, części mowy, fleksja, przypadki, opowiadanie
Uwagi metodyczne Zadanie 2. Zachęcamy uczniów do stworzenia rozbudowanych wizytówek (do stworzenia własnej wizytówki rozumianej jako coś, co może o nas świadczyć, pokazywać nasze dobre strony). Do tego celu potrzebne będą białe kartki i flamastry oraz znajomość części mowy i przypadków. Na górze kartki drukowanymi literami uczniowie piszą swoje imię, a poniżej pozostałe informacje, tak jak w przykładzie. Zadanie 2. Zachęcamy uczniów do stworzenia rozbudowanych wizytówek (do stworzenia własnej wizytówki rozumianej jako coś, co może o nas świadczyć, pokazywać nasze dobre strony). Do tego celu potrzebne będą białe kartki i flamastry oraz znajomość części mowy i przypadków. Na górze kartki drukowanymi literami uczniowie piszą swoje imię, a poniżej pozostałe informacje, tak jak w przykładzie.

Zadanie 3. Zabawa w „przypadkowe opowieści”. Nauczyciel rozdaje uczniom czyste kartki papieru, po czym kolejno odczytuje na głos pytania z listy (w tym przypadku będą to pytania odpowiadające polskim przypadkom lub/i poszczególnym częściom mowy; odczytując bądź zapisując pytania na tablicy, nauczyciel może poprosić o dopasowanie nazwy przypadku lub części mowy do zadawanego pytania). Na początku nauczyciel zadaje pytanie kto? co?. Każdy uczeń zapisuje odpowiedź w górnej części kartki i zagina ją tak, aby pozostali uczniowie nie mogli jej odczytać. Kartki z odpowiedziami są podawane kolejno każdemu uczniowi, który zapisuje swoje odpowiedzi na aktualnie zadawane przez nauczyciela pytanie. Ćwiczenie trwa do chwili, aż każda kartka wróci do swojego właściciela. W tym momencie należy odczytać powstałą w ten sposób opowieść, zakończoną morałem.

Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci