PODGLĄD ATOMU
     
 

Dla chcącego nic trudnego. O przyjemnym poznawaniu rzeczownika. (2)

Polecenia:

Zadanie 1.
Spróbuj wymyślić jak najwięcej odpowiedzi na pytanie kto? lub co? pracuje na drugą (nocną) zmianę.

Przykład:
Kto? Co? pracuje na drugą (nocną) zmianę?
nietoperz, latarnia, księżyc, Pan Twardowski...


Zadanie 2.
Podaj swoje, dowolne zakończenie podanych niżej przysłów ludowych. Ważne jest, aby w proponowanym zakończeniu zawrzeć przynajmniej jeden rzeczownik i przynajmniej jeden czasownik. Rzeczowniki i czasowniki podkreśl według wzoru.

Przykład:
Dla chcącego (żadna praca nie jest trudna).

Co dwie głowy, to nie (noga, co nie myśli).

Co ma piernik do ...(myszy, która go zje).


Czego się Jaś nie nauczy, to i ..............................................................................

Dzieci i ryby ..............................................................................

Gdy kota nie ma,..............................................................................

Gdyby kózka nie skakała, to..............................................................................

Gdzie diabeł nie może, tam..............................................................................

Gdzie dwóch się bije, tam..............................................................................

Gdzie kucharek sześć, tam..............................................................................

Hulaj dusza, ..............................................................................

Jak cię widzą, tak..............................................................................

Jak Kuba Bogu, tak..............................................................................

Jak sobie pościelesz, tak ..............................................................................

Kto pyta, ten ..............................................................................

Lepiej późno niż..............................................................................

Zadanie 3.
Połącz w pary podane niżej rzeczowniki własne z rzeczownikami pospolitymi. Posłuż się różnymi źródłami wiedzy, takimi jak encyklopedie czy słowniki.

Przykład: As – pies

a) Proxima Centauri

b) Pluton

c) Tatry

d) Bałtyk

e) Wisła

f) Bartek

g) Mgławica Andromedy
gwiazda

galaktyka

dąb

góry

morze

rzeka

planeta


Tytuł: Dla chcącego nic trudnego. O przyjemnym poznawaniu rzeczownika. (2)
Opis skrócony: Poznanie rzeczownika przy okazji zabawy „Nocna zmiana”. Stworzymy własne zakończenia przysłów ludowych.
Autor(rzy): : Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek, Małgorzata Wróblewska
Hasła treści przysłowia ludowe, części mowy, nazwy zawodów, rzeczowniki własne i rzeczowniki pospolite
Uwagi metodyczne Zadanie 1. Dzielimy klasę na dwie drużyny. Zadaniem każdej z drużyn jest udzielenie odpowiedzi na pytania kto? lub co? pracuje na drugą/ nocną zmianę. Każda grupa ma 10 minut na wymyślenie jak największej liczby rzeczowników. Ta grupa, która poda większą liczbę rzeczowników, wygrywa.Zadanie 1. Dzielimy klasę na dwie drużyny. Zadaniem każdej z drużyn jest udzielenie odpowiedzi na pytania kto? lub co? pracuje na drugą/ nocną zmianę. Każda grupa ma 10 minut na wymyślenie jak największej liczby rzeczowników. Ta grupa, która poda większą liczbę rzeczowników, wygrywa.
Zadanie 2. Dzielimy klasę na dwie grupy. Zadaniem każdej z grup będzie stworzenie nowego zakończenia przysłowia. Ta grupa, która poda większą liczbę proponowanych zakończeń – wygrywa.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci