PODGLĄD ATOMU
     
 

O czym informuje nas przyroda?


Polecenia:

Zadanie 1.
Zaplanowaliście z przyjaciółmi na najbliższy weekend ulubione zajęcia sportowe. Jaka powinna być pogoda, aby pomogła zrealizować Wasze plany? Dopisz odpowiednie określenia.

niebo (jakie?) – ..................................................................................

wiatr (jaki?) – ..................................................................................

deszcz (jaki?) – ..................................................................................

burza (jaka?) –..................................................................................

śnieg (jaki?) – ..................................................................................

słońce (co robi?) –..................................................................................

wiatr (co robi?) – ..................................................................................

deszcz (co robi?) –..................................................................................

burza (co robi?) – ..................................................................................

Zadanie 2.
Uporządkuj wyrazy od „najsłabszego” do „najmocniejszego”, pamiętając, że podkreślony wyraz ma neutralne znaczenie.

deszcz, ulewa, mżawka, nawałnica, kapuśniaczek

wiatr, wicher, wiaterek, huragan, zefir, wichura, wietrzyk

śnieg, zawierucha, kurzawa, śnieżyca, zawieja, zamieć, śnieżek

Zadanie 3.
Napisz prognozę pogody do wybranego zdjęcia.
WIOSNA
LATO


JESIEŃ
ZIMA
Tytuł: O czym informuje nas przyroda?
Opis skrócony: Odczytamy znaki, które pokazuje nam przyroda. Nadamy komunikat o pogodzie.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek
Hasła treści pory roku, prognoza pogody, przymiotnik, wyrazy bliskoznaczne
Uwagi metodyczne Ćwiczenia można wykorzystać przy omawianiu wiersza Juliana Tuwima „Dwa wiatry”Ćwiczenia można wykorzystać przy omawianiu wiersza Juliana Tuwima „Dwa wiatry”
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci