PODGLĄD ATOMU
     
 

Pracowita kropka


Polecenia:

Zadanie 1.
Policz, ile razy na losowo wybranej stronie w książce lub gazecie występuje kropka, a ile razy wykrzyknik i znak zapytania.
Narysuj portrety finalistów, wpisz ich wyniki w odpowiedniej kratce na podium.
Zadanie 2.
Wypisz wyrazy, którymi można zastąpić słowo „oznajmiać”. Skorzystaj ze Słownika synonimów, Słownika wyrazów bliskoznacznych albo innych dostępnych źródeł.

Zadnie 3.
Co charakteryzuje zdania zakończone kropką?

...................................................................................

...................................................................................

Możesz skorzystać z podpowiedzi:
- wypowiadamy sądy;
- oznajmiamy o kimś lub o czymś;
- wyrażamy silne zabarwienie uczuciowe;
- wypowiadamy rozkaz, żądanie, prośbę, życzenie;
- zwracamy się do kogoś z pytaniem.

Zadanie 4.
Ułóż po trzy zdania zakończone kropką, wykrzyknikiem i znakiem zapytania. Mogą dotyczyć planu lekcji, urodzin babci, przeczytanej książki, np.:

We wtorki chodzę do szkoły na 10.
We wtorek przyjdź do szkoły na 10!
O której godzinie przyjdziesz do szkoły we wtorek?


...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................


Tytuł: Pracowita kropka
Opis skrócony: Będziemy przyglądać się znakom interpunkcyjnym kończącym zdanie.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek
Hasła treści kropka, wykrzyknik, znak zapytania
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci