PODGLĄD ATOMU
     
 

Burza pytań o podmiot i orzeczenie

Polecenia:

Zadanie 1.
Przeczytaj podane niżej zdania, zwracając szczególną uwagę na podkreślone w nich orzeczenia.
Jaś idzie do kina.
Ala myje zęby.
Ola biega po podwórku.

Zadaj jak najwięcej pytań o orzeczenie. Zapisz te pytania.
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Przykład. Pytania o podmiot:


1) Jak go można wyrazić?

2) Co go może tworzyć?

3) Gdzie występuje?

4) Czy podmiot to przedmiot?

5) Do czego można go użyć?

6) Jakie można z niego mieć korzyści?

7) Co oznacza cząstka „pod”?

8) Co nam może powiedzieć?

Zadanie 2.
Spróbuj udzielić odpowiedzi na postawione przez siebie pytania dotyczące orzeczenia. Zbierz podstawowe informacje o orzeczeniu. Porównaj swoją notatkę z przedstawioną w podręczniku informacją.

W swojej wypowiedzi zakreśl:

a) na zielono to, co sam napisałaś/napisałeś o orzeczeniu, a co występuje również w podręcznikowej informacji,

b) zaznacz na czerwono to, co Ty zauważyłaś/zauważyłeś, a czego nie ma w podręcznikowej informacji; sprawdź w słownikach lub zapytaj nauczyciela, czy masz rację,

c) zaznacz na niebiesko w podręczniku to, czego nie napisałeś w swojej notatce i uzupełnij notatkę swoimi słowami.

Twoja notatka o orzeczeniu.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
Informacja o orzeczeniu

Orzeczenie to główna część zdania (bez orzeczenia nie ma zdania). Oznacza czynność, stan lub właściwość podmiotu. W zdaniu w funkcji orzeczenia występuje najczęściej czasownik w formie osobowej.
Przykład:
- Felicja gra w klasy.
- Dzieci zaśpiewały piosenkę.

Przykład dotyczący podmiotu:*Co to jest?
część zdania
podstawowa część zdania

*Do czego służy (po co jest w zdaniu)?
oznacza, wskazuje wykonawcę czynności

Przykład:
Felicja gra w klasy.
Dzieci zaśpiewały piosenkę.

Zadanie 3.
Na podstawie zebranych informacji napisz hasło (reklamę), które posłużyłoby w kampanii promocyjnej mającej na celu przybliżenie młodszym uczniom funkcji i znaczenia orzeczenia lub podmiotu w zdaniu.

Przykład:
„Pewnego dnia orzeczenie orzekło bez wahania, że jest najważniejszą częścią zdania.”


Tytuł: Burza pytań o podmiot i orzeczenie
Opis skrócony: Dowiemy się, czym jest podmiot i orzeczenie. Sprawdzimy, jak użyteczne w naszej komunikacji są te części zdania. Wyćwiczymy ich poprawne stosowanie.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek
Hasła treści części zdania, orzeczenie, podmiot, burza pytań, sieć skojarzeń
Uwagi metodyczne Zadanie 1. Zapraszamy uczniów do pracy metodą „burza pytań”(brain-questioning), która polega na zadawaniu jak największej liczby pytań dotyczących danego tematu. Na tablicy zapisujemy hasło, a następnie staramy się wymyślić jak największą liczbę możliwych pytań. Dopuszczalne są pytania zarówno najbardziej oczywiste, jak i pytania oryginalne, zaskakujące, nietypowe.Zadanie 1. Zapraszamy uczniów do pracy metodą „burza pytań”(brain-questioning), która polega na zadawaniu jak największej liczby pytań dotyczących danego tematu. Na tablicy zapisujemy hasło, a następnie staramy się wymyślić jak największą liczbę możliwych pytań. Dopuszczalne są pytania zarówno najbardziej oczywiste, jak i pytania oryginalne, zaskakujące, nietypowe.
Zadanie 2. Drugi etap naszej pracy polegał będzie na udzieleniu odpowiedzi na postawione wcześniej pytania oraz przedstawieniu ich w formie tak zwanej „sieci skojarzeń”. Na środku w kole umieszczamy temat (orzeczenie) natomiast na głównych gałęziach wypisujemy podstawowe zagadnienia dotyczące omawianego problemu. Od gałęzi głównych powinny odchodzić gałęzie boczne z dalszymi, szczegółowymi informacjami.
Zadanie 3. Dzieci mają możliwość stworzenia hasła reklamowego, które pomoże im zapamiętać podstawowe informacje o orzeczeniu i podmiocie. Można podzielić klasę na dwie drużyny, których zadaniem będzie przygotowanie kampanii reklamowych orzeczenia (grupa 1) oraz podmiotu (grupa 2).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci