PODGLĄD ATOMU
     
 

Krajobraz z chmurami, czyli o sztuce opisu

Polecenia:

Zadanie 1.
Słuchając wiersza Czesława Miłosza pod tytułem Droga, wynotuj jak najwięcej szczegółów obrazujących drogę dzieci ze szkoły. Nazwy budynków, elementów przyrody, przedmiotów i osób wpisz w odpowiednie pole.

budynki i ich częściprzyrodaprzedmiotyosobyZadanie 2.
Jakie kolory są potrzebne do namalowania sójki i kukułki?
Przygotuj paletę, namaluj na niej farby i podpisz kolory.
Jeśli nie wiesz, jak wyglądają te ptaki, poszukaj informacji w dostępnych źródłach.
Zadanie 3.
Uzupełnij podpis pod obrazkiem tym określeniem, którego w stosunku do chmur użył Czesław Miłosz w wierszu Droga. Jak sobie wyobrażasz takie chmury? Namaluj je. Porównaj swój rysunek z rysunkami koleżanek lub kolegów.

„Chmury ....................................................”

Zadanie 4.
Wypisz jak najwięcej określeń, którymi można opisać chmury.

np.: ołowiane, burzowe

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................


Tytuł: Krajobraz z chmurami, czyli o sztuce opisu
Opis skrócony: Będziemy ćwiczyć uważne słuchanie poezji, poznając słownictwo związane z najbliższą okolicą.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek
Hasła treści rzeczowniki, przymiotniki, nazwy kolorów, wiersz, słownictwo związane z najbliższą okolicą, rozumienie ze słuchu
Uwagi metodyczne Jeśli nauczyciel uzna, że wykonanie zadań do wiersza czytanego przez nauczyciela jest zbyt trudne, może pozwolić na korzystanie z tomiku poezji.Jeśli nauczyciel uzna, że wykonanie zadań do wiersza czytanego przez nauczyciela jest zbyt trudne, może pozwolić na korzystanie z tomiku poezji.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci