PODGLĄD ATOMU
     
 

Nad, pod, obok, czyli jak opisać pomieszczenie

Polecenia:

Zadanie 1.
Przeczytaj uważnie podane zdania i podkreśl wyrazy określające usytuowanie innych przedmiotów względem kanapy.

Stół jest najważniejszym sprzętem w naszym domu. Stoi na środku dużego pokoju, obok olbrzymiej szafy.

Wokół stołu stoją krzesła.

Nad stołem zwisa żyrandol.

Pod stołem siedzi mój ulubiony kot.

Obok stołu stoi fotel taty.

Przy tym stole zazwyczaj jemy wspólne obiady.

W tym stole znajduje się skrytka, o której wiem tylko ja.

W skrytce schowam też tę kartkę.


Zadanie 2.
Oto plan mieszkania. Przyjrzyj mu się uważnie i odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania:


Co znajduje się na wprost wejścia?
..............................................................................................

Gdzie znajduje się łazienka?
..............................................................................................

Co mieści się na prawo od kuchni?
..............................................................................................

Gdzie znajduje się pokój?
..............................................................................................

Gdzie stoi kanapa?
..............................................................................................

Co stoi na środku salonu?
..............................................................................................

Gdzie ustawiono krzesła?
..............................................................................................

Gdzie umieszczono łóżko?
..............................................................................................

Co stoi pod oknem?
..............................................................................................

Gdzie stoi komputer?
..............................................................................................

Zadanie 3.
Wykorzystując słownictwo z poprzednich ćwiczeń, opisz w kilku zdaniach swój pokój (postaraj się, aby opis zawierał jak najwięcej szczegółów).

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Zadanie 4.
Przeczytaj swój opis wybranej osobie w klasie. Poproś, aby na podstawie Twojego opisu ta osoba narysowała plan tego pokoju.
Czy udało się wykonać zadanie?


Tytuł: Nad, pod, obok, czyli jak opisać pomieszczenie
Opis skrócony: Nauczymy się precyzyjnie określać położenie. Będziemy też opisywać swój pokój i rysować plany przestrzenne.
Autor(rzy): Ewa Darwicz, Monika Korchel, Maria Czubek, Małgorzata Wróblewska
Hasła treści opis pomieszczenia, wyrażenia przyimkowe
Uwagi metodyczne Zadanie 1. Nauczyciel prezentuje dwa przedmioty (na przykład: pluszowy kotek i duży klocek), przedstawiając różne ich usytuowanie względem siebie. Uczniowie odpowiadają na pytanie: „Gdzie znajduje się kotek” (przed klockiem, za klockiem, na klocku, obok klocka, pod klockiem ….)Zadanie 1. Nauczyciel prezentuje dwa przedmioty (na przykład: pluszowy kotek i duży klocek), przedstawiając różne ich usytuowanie względem siebie. Uczniowie odpowiadają na pytanie: „Gdzie znajduje się kotek” (przed klockiem, za klockiem, na klocku, obok klocka, pod klockiem ….)
Zadanie 3. można potraktować również jako zadanie domowe, a sprawdzeniem jego wykonania może być rozwiązanie zadania 4.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 35
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci