PODGLĄD ATOMU
     
 

Mój ukochany pies

Pies
Agnieszka Suchowierska

A ja lubię spać z moim psem,
A mój pies lubi spać ze mną.
Kiedy zapadnie noc, to wiem,
Że przyjdzie do mnie na pewno.

Najpierw stanie przy moim łóżku,
Znajdzie w ciemności moje skronie,
Poliże mnie po lewym uszku,
Niepewny, czy go nie wygonię.

A potem wskoczy, trochę niepewnie
Potulny, cichutki, grzeczny, niemy (1).
Przytuli się zimnym nosem do mnie,
Razem bardzo szczęśliwi zaśniemy.


(1)niemy – niemówiący, ktoś, kto nie może mówić
Polecenia:

Zadanie 1.
Kim jest osoba mówiąca w wierszu? Uzupełnij podane zdania.

Osoba mówiąca w wierszu to ktoś, kto ……………………………………………………….
Nie możemy określić jej ………………………………………………………………………

Zadanie 2.
O czym jest wiersz? Co lubi osoba, która w nim mówi?

Zadanie 3.
Przekształć wiersz tak, aby przedstawiał punkt widzenia psa.
A ja lubię spać z ………………………………………………

A ………………………………………………lubi spać ze mną.

Kiedy zapadnie noc, to wiem,

Że ……………………………………………… na pewno.


Najpierw ………………………………………………… łóżku,

Znajdę w ciemności ……………………………………………… skronie,

Poliżę ……………………………………………… po lewym uszku

Niepewny, czy ………………………………………………… nie wygoni.


A potem wskoczę, trochę niepewnie

Potulny, cichutki, grzeczny, niemy.

Przytulę się zimnym nosem do ………………………………………………

Razem bardzo szczęśliwi zaśniemy.

Zadanie 4.
Wstaw wyrazy on i ona w odpowiedniej formie.

Wzór:
Dawno go/jej nie widziałem.


Opowiadała mi o ………………………………… mama.

Pójdę z ……………………………… do kina.

Przyglądał się ……………………………………. z daleka.

Zrobię z ……………………………… zakupy.

Zadanie 5.
Wstaw odpowiednią formę podanych wyrazów. W razie trudności poproś o pomoc nauczyciela.

ci/tobie
mi/mnie
cię/ciebie


Dam ……………………………………………… mały upominek.

Podaruję to ………………………………………………, a nie jemu.

Podoba ……………………………………………… się ten film, widziałam go wczoraj.

……………………………………………… to nie robi różnicy.

……………………………………………… lubię najbardziej.

Lubię ………………………………………………, mamo.

Zadanie 6.
Wypisz wszystkie rymy z wiersza.

psem – wiem

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Zadanie 7.
Napisz opowiadanie pt. Wspaniały dzień z moim panem (moją panią). Niech narratorem Twojej historii będzie szczęśliwy pies.

Zadanie 8.
Znajdź w internecie stronę internetową wybranego schroniska dla psów i dowiedz się, co znaczy „adopcja psa”. W jaki sposób można zaadoptować psa?


Tytuł: Mój ukochany pies
Opis skrócony: Przeczytamy wiersz o pewnym psie i jego panu (a może pani?).
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści wiersz, Pies, Agnieszka Suchowierska
Uwagi metodyczne Przykładowy sposób wykonania Zadania 3. Przykładowy sposób wykonania Zadania 3.
A ja lubię spać z moim panem
A mój pan lubi spać ze mną.
Kiedy zapadnie noc, to wiem,
Że przyjdę do niego na pewno.

Najpierw stanę przy jego łóżku,
Znajdę w ciemności jego skronie,
Poliżę go po lewym uszku
Niepewny, czy mnie nie wygoni.

A potem wskoczę, trochę niepewnie
Potulny, cichutki, grzeczny, niemy.
Przytulę się zimnym nosem do niego
Razem bardzo szczęśliwi zaśniemy.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 90

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci