PODGLĄD ATOMU
     
 

Szukamy rymów w rosole

Marek i rosół
Agnieszka Suchowierska

Siedział Marek przy stole
Przy zimnym rosole.

Rosół oka w Marka wlepiał
Marek wlepiał w rosół ślepia.
Rosół oko puścił szybko,
Marek także okiem łypnął.

W zupie z nudów grzebać zaczął,
Marchew łyżką zgrabnie naciął
I wrzucił między cukierki
Trochę zimne dwa świderki.

Marchew spadła na podłogę,
Ochlapała Marka nogę.
A do tego jeszcze łyżka
Wpadła do sera z półmiska.

Weszła na to Marka mama
Trochę poirytowana
Po czym rzekła ze znudzeniem:
– Skończ już bawić się jedzeniem!


Polecenia:

Zadanie 1.
*Rymy** w wierszu mogą być dokładne i niedokładne.
Rymy dokładne to na przykład:
niosła – wiosła
wiosna – radosna
mama – sama
(rymujące się wyrazy mają identyczne albo prawie identyczne zakończenie)
Rymy niedokładne to na przykład:
niosła – sosna
wiosna – poszła
mama – kolana
(rymujące się wyrazy mają podobne zakończenie).

Nazwij podane rymy.

łąka – mąka – rym dokładny

wiosna – niosła – rym ………………………………………….

zegary – stary – rym …………………………………..

jedzenie – szalenie – rym …………………………………………

książka – wiązka – rym ……………………………………….

uczennice – policzę – rym …………………………………………….

domy – wrony – rym …………………………………………..

wrona – ogona – rym ……………………………………………….

Zadanie 2.
Wypisz z wiersza wszystkie rymy dokładne i niedokładne.
Rymy dokładne
Rymy niedokładne
wlepiał – ślepia

............................

............................

............................

............................

............................

............................
stole – rosole

............................

............................

............................

............................

............................

............................

Zadanie 3.
Wypisz kilka rymów dokładnych i niedokładnych z dwóch wybranych wierszy z podręcznika.

Zadanie 4.
Ułóż rymy do podanych wyrazów. Nazwij te rymy.

kwiaty – ………………………………….. – rym …………………………………….

marzenie – ……………………………………….. – rym …………………………………….

wiersze – ……………………………………….. – rym ………………………………………

szkoła – ……………………………………… – rym ………………………………………

……………………… – ………………………… – rym …………………………………….

……………………… – ………………………… – rym …………………………………….

……………………… – ………………………… – rym …………………………………….

……………………… – ………………………… – rym …………………………………….


Tytuł: Szukamy rymów w rosole
Opis skrócony: Przeczytamy wiersz Agnieszki Suchowierskiej pod tytułem „Rosół” i wypiszemy z niego rymy.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści rym, rymy dokładne, rymy niedokładne, Agnieszka Suchowierska, Rosół
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci