PODGLĄD ATOMU
     
 

Jak ciekawie spędzić niedzielę?

Niedziela
Agnieszka Suchowierska

Tato ogląda telewizję,
Mama ciekawą książkę czyta,
Ale czy mi się to podoba,
Nikt mnie nie pyta.
I podejrzewam, że tej niedzieli
Zupełnie o mnie zapomnieli.

Wczoraj internet znów zepsuł się
Nie wiem, co robić, nudzę się.

Polecenia:

Zadanie 1.
Kim jest osoba mówiąca w wierszu?


Zadanie 2.
Jak się czuje osoba mówiąca w wierszu? Z jakiego powodu?
Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów. Nie zapomnij o wielkiej literze na początku zdań, interpunkcji w zdaniu i kropce na końcu.

się bardzo dziecko nudzi ………………………………………………

jego odpoczywają rodzice ………………………………………………

ciekawą a czyta tato telewizję książkę mama ogląda ………………………………………………

o nim dziecko że rodzice podejrzewa zapomnieli ………………………………………………

swoich ma do żal rodziców ………………………………………………

domu wczoraj się internet zepsuł w ………………………………………………

spędzić nie jak ma niedzielę pomysłu ………………………………………………

Zadanie 3.
Porozmawiajcie o tym, jak można spędzić ciekawie czas wolny. Co poradzilibyście nudzącemu się dziecku z wiersza?

Zadanie 4.
Jakie są ulubione zajęcia poszczególnych członków Twojej rodziny? Co lubią robić w wolnym czasie? A co Ty lubisz robić?
Zastanów się, co możecie robić wspólnie, a co osobno?


Zadanie 5.
Przeczytaj opis gry KIM JESTEM?. Można w nią grać w klasie albo w domu, całą rodziną.
Wybieramy chętną osobę, która na chwilę wychodzi za drzwi. Pozostali ustalają, kim ta osoba będzie (na przykład: Napoleonem, swoją mamą, słynną aktorką, myszką Miki, swoją koleżanką z ławki). Następnie osoba, która będzie zgadywać, wchodzi do pokoju. Jej zadaniem jest odgadnięcie, kim jest. Może zadawać tylko takie pytania, na które można odpowiedzieć „tak”, „nie”, „nie wiem”. Zgadujący zadaje pytania do czasu, aż odgadnie, kim jest, albo do czasu, gdy uzna, że nie potrafi odgadnąć.
Przykładowa gra.

Czy jestem sławna?

Tak

Czy mieszkam w Polsce?

Tak.

Czy żyję w czasach obecnych?

Nie.

Czy żyłam dawno temu?

Tak.

Czy jestem aktorką?

Nie.

Czy byłam pisarką?

Nie.

Czy byłam naukowcem?

Tak.

Czy moje imię zaczyna się w alfabecie na litery od N do P?

Nie.

Czy moje imię zaczyna się w alfabecie na litery od A do M?

Tak.

rozwiązanie: Maria Curie-Skłodowska


Maria Curie-Skłodowska w samochodzie pogotowia z aparatami rentgenograficznymi
(I wojna światowa)

Zadanie 6.
Czy znacie ciekawe gry i zabawy? Opowiedzcie o nich.

Zadanie 7.
Napisz opowiadanie pod tytułem „Niedziela bez telewizora i komputera!”. Opisz w nim swoją ulubioną lub wymarzoną niedzielę.

Zadanie 8.
Zaproponuj i opisz rodzinną grę lub zabawę.

Przykładowy pomysł i opis rodzinnej zabawy.

Rodzinne puzzle
Wydrukuj dwa takie same zdjęcia przedstawiające Twoją rodzinę. Jedno ze zdjęć potnij na małe kawałki – przygotuj z niego puzzle. Drugie będzie wzorem. Ułóżcie puzzle całą rodziną.Tytuł: Jak ciekawie spędzić niedzielę?
Opis skrócony: Przeczytamy wiersz Agnieszki Suchowierskiej pod tytułem „Niedziela” i zastanowimy się, jak ciekawie spędzić niedzielę. Porozmawiamy o ulubionych zajęciach, napiszemy opowiadanie i wymyślimy grę.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści czas wolny, Agnieszka Suchowierska, Niedziela, zabawa, wiersz
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 75
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 105

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci