PODGLĄD ATOMU
     
 

Jak ciekawie spędzić niedzielę? (2)

Niedziela
Agnieszka Suchowierska

Tato ogląda ……………………………………

Mama ciekawą ………………………… czyta,

Ale czy mi się to podoba

Nikt mnie nie………………………… .

I podejrzewam, że tej niedzieli

Zupełnie o mnie………………………………. .


Wczoraj ……………………………….. zepsuł się

Nie wiem, co robić, nudzę się.

Wyrazy do wyboru (jeden z nich jest niepotrzebny): telewizję, pyta, zapomnieli, zabawy, książkę, internet


Zadanie 2.
Oto rady dla nudzącego się dziecka z wiersza – propozycje różnych zajęć.
Połącz ze sobą wyrazy tak, aby pasowały do siebie. Dopisz własne przykłady według wzoru.


Zadanie 3.
Co najbardziej lubisz robić w internecie? Jakie są Twoje ulubione strony? Napisz kilka zdań, korzystając z niektórych wyrazów zamieszczonych poniżej.


…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 4.
Znajdź w internecie interesujący blog dziecięcy lub hobbystyczny. Zapoznaj się z nim i opowiedz o nim.

Zadanie 5.
Korzystanie z internetu może rozszerzać horyzonty, ale może także być dla człowieka szkodliwe. Kiedy internet rozwija, a kiedy szkodzi?

Internet rozwija, gdy:
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Internet szkodzi, gdy:
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 6.
Porozmawiajcie o tym, jak być bezpiecznym w internecie.


Tytuł: Jak ciekawie spędzić niedzielę? (2)
Opis skrócony: Przeczytamy wiersz Agnieszki Suchowierskiej o niedzieli i zastanowimy się, jak ciekawie spędzić wolny dzień.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści czas wolny, Agnieszka Suchowierska, Niedziela, zabawa, wiersz, internet
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci