PODGLĄD ATOMU
     
 

Jakie życzenia miały dzieci z filmu pod tytułem „Magiczne drzewo”?

Polecenia:

Zadanie 1.
Pokoloruj litery przed zdaniami prawdziwymi na zielono, a przed zdaniami fałszywymi na czerwono. Odczytaj rozwiązanie – dwa wyrazy.


Zadanie 2.
Odgadnij, o jakie zdania chodzi, i zapisz je pod tabelką.
Ciotka nie mogła doczekać się dzieci na łące,
więc poprosiły o to, aby mogły się na niego dostać.
Statek, na który chciały się dostać dzieci, odpłynął,
i trzeba było wyczarować jej łóżko.
Rodzice nie chcieli wrócić do domu,
a ono uratowało go przed utonięciem.
Ciocia się rozchorowała
dlatego rozkazała krzesłu, że mają się stać dla niej widoczne.
Mężczyzna na szczudłach obiecał krzesłu poprawę,
więc dzieci zażądały od lustra cofnięcia wcześniejszego czaru.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 3.
Krzesło rozumiało życzenia dzieci bardzo dosłownie, z czego wynikały czasami kłopoty.
Wyobraźcie sobie i opowiedzcie, jak mogłoby zareagować na następujące życzenia:
– chcę mieć góry złota,
– pragnę zobaczyć, co się teraz dzieje w Egipcie,
– chcę, mieć wszystkie słodycze świata,
– chcę, mieć gęste włosy.

Zadanie 4.
Wyobraź sobie, że możesz wypowiedzieć trzy życzenia, a czerwone krzesło je spełni. Zapisz precyzyjnie swoją prośbę, pamiętając o tym, że rozumie ono wszystko bardzo dosłownie. Pamiętaj też o zwrotach grzecznościowych, bo czarodziejskie krzesło spełnia tylko prośby dobrych i uprzejmych ludzi.


Tytuł: Jakie życzenia miały dzieci z filmu pod tytułem „Magiczne drzewo”?
Opis skrócony: Porozmawiamy o filmie „Magiczne drzewo” i o tym, co potrafi zrobić czerwone krzesło.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści film, Magiczne drzewo, Andrzej Maleszka
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci