PODGLĄD ATOMU
     
 

Rozmawiamy o filmie pod tytułem „Magiczne drzewo” (2)

Polecenia:

Zadanie 1.
Obejrzyjcie dowolny odcinek polskiego filmu animowanego pod tytułem Zaczarowany ołówek i powiedzcie, co łączy tę kreskówkę z filmem Magiczne drzewo.


Rzeźba postaci z kreskówki "Zaczarowany ołówek" w Łodzi

Zadanie 2.
Wyjaśnij ustnie znaczenie podanych terminów. W razie problemów poproś nauczyciela o pomoc.

film animowany

film aktorski

film fabularny

film dokumentalny


Zadanie 3.
Jakie właściwości miało czerwone krzesło? Dlaczego można było mieć z jego powodu kłopoty?

Zadanie 4.
Jakie magiczne właściwości mogłyby mieć wymienione niżej przedmioty? Porozmawiaj na ten temat z innymi uczniami i posłuchaj ich propozycji. Podpisz pomysłowo każdy z tych przedmiotów, pamiętając o poprawnej pisowni (np. Ekologiczne pudełko antyproblemowe.)
..................................

....................................................................

..................................

Zadanie 5.
Wymień magiczne przedmioty występujące w znanych Ci baśniach i wyjaśnij pisemnie, na czym polegało ich działanie.

Przykład

grzebień – gdy się go rzuci za siebie, przemienia się on w las

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 6.
W czym film pod tytułem Magiczne drzewo jest podobny do baśni, a w czym do filmu fabularnego?
Wymień elementy fantastyczne i prawdopodobne, które w nim występują. Zapisz je za pomocą równoważników zdań, czyli takich wypowiedzeń, w których nie ma czasowników.

Wzór:
Rodzina spotkała ciotkę na schodach podczas koncertu ulicznego.

ŹLE
Spotkanie ciotki na schodach podczas koncertu ulicznego.
DOBRZE

Prawdopodobne:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Fantastyczne:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………


Tytuł: Rozmawiamy o filmie pod tytułem „Magiczne drzewo” (2)
Opis skrócony: Porozmawiamy o filmie Andrzeja Maleszki pod tytułem „Magiczne drzewo”. Wyjaśnimy pojęcie kreskówka i nazwiemy różne magiczne przedmioty.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo, film, elementy prawdopodobne, elementy fantastyczne
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci