PODGLĄD ATOMU
     
 

Co to znaczy, że film pod tytułem „Magiczne drzewo” jest ekranizacją?

Polecenia:

Zadanie 1.
Obejrzyj uważnie plakat do filmu pod tytułem Magiczne drzewo i napisz, jakie elementy powinien zawierać plakat filmowy.

http://www.filmweb.pl/film/Magiczne+drzewo-2009-465102#poster-1

Na każdym plakacie filmowym znajdują się następujące elementy:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 2.
Przygotuj ustną wypowiedź, w której przedstawisz film pod tytułem Magiczne drzewo. W tym celu:

• wymień nazwiska aktorów odgrywających główne role,
• powiedz, kto reżyserował film,
• wyjaśnij, na podstawie jakiej książki (jakiego autora) został zrealizowany film,
• podaj rok produkcji filmu,
• podaj czas trwania filmu,
• wymień bohaterów filmu,
• opowiedz w skrócie jego fabułę.

Możesz skorzystać z wiadomości zamieszczonych na tej stronie:

http://www.filmweb.pl/film/Magiczne+drzewo-2009-465102

Zadanie 3.
Obejrzyj fotosy przedstawiające aktorów występujących w filmie Magiczne drzewo i podpisz zdjęcia imieniem i nazwiskiem aktorki lub aktora. Zbierz informacje o wybranej osobie i krótko przedstaw je w formie pisemnej.


..................................

..................................

..................................

Zadanie 4.
Ekranizacja to film nakręcony na podstawie książki.

Czy film pod tytułem Magiczne drzewo można nazwać ekranizacją? Dlaczego?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5.
Podaj znane Ci pzykłady ekranizacji filmowych. Pamiętaj o poprawnym zapisie tytułów.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………


Tytuł: Co to znaczy, że film pod tytułem „Magiczne drzewo” jest ekranizacją?
Opis skrócony: Porozmawiamy o filmie Andrzeja Maleszki pod tytułem „Magiczne drzewo”.Dowiemy się, co to jest ekranizacja. . Obejrzymy też plakat filmowy, przedstawimy informacje o filmie i o wybranym aktorze.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści filmowy, Magiczne drzewo, Andrzej Maleszka, ekranizacja, reżyseria, aktorzy, słownictwo filmowe, film, plakat
Uwagi metodyczne Lekcję tę dobrze jest przeprowadzić przy dostępie do internetu lub wydrukować wcześniej potrzebne materiały. Lekcję tę dobrze jest przeprowadzić przy dostępie do internetu lub wydrukować wcześniej potrzebne materiały.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 40
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci