PODGLĄD ATOMU
     
 

Poznajemy historię krakowskiego hejnału z Wieży Mariackiej

Polecenia:

Zadanie 1.
Posłuchaj opowieści o hejnale krakowskim i zaznacz poprawne odpowiedzi.
http://www.kula.gov.pl/krakow/rynek/hejnal/


Kościół Mariacki w Krakowie
Hejnalista na Wieży Mariackiej

1. Hejnał Mariacki jest grany
a. spod Kościoła Mariackiego.
b. z głównej nawy Kościoła Mariackiego
c. z niższej wieży Kościoła Mariackiego.
d. z wyższej wieży Kościoła Mariackiego.

2. Hejnał grany jest w Krakowie
a. codziennie w południe, w stronę południową.
b. codziennie, co godzinę, na cztery strony świata
c. w niedziele, o północy, w kierunku północnym.
d. w święta państwowe, na północ i południe.

3. Wieża, z której gra się hejnał, nazywa się
a. Hejnałówka.
b. Hejnalica.
c. Hejnałka.
d. Hejnioła.

Zadanie 2.
Opowiedz legendę związaną z hejnałem Krakowa.

Zadanie 3.
Historię hejnału opowiedział nam lajkonik. Czy wiesz, kto to jest?
Lajkonik, dawniej zwany Konikiem Zwierzynieckim, to bardzo ważna postać Krakowa. Ma on nawet swoje święto – w pierwszy czwartek po Bożym Ciele. Tego dnia, bez względu na pogodę, egzotycznie odziany jeździec wyrusza na drewnianym koniku w trasę po Krakowie. Podąża ulicami miasta przy dźwiękach starodawnych melodii, skacze, tańczy taniec z chorągwią, zagląda do sklepów i restauracji, hojnie rozdając napotkanym ludziom razy (symboliczne uderzenia) buławą oraz zbierając datki do koszyczka. Towarzyszą mu śmiech i zabawa. Ruch, taniec, razy buławą dawane na szczęście, muzyka, a zwłaszcza dźwięki bębna, tworzą niezwykły nastrój radosnego pochodu Lajkonika. Ten niezwykły dzień w Krakowie lubią nie tylko dzieci.
Tekst opracowano na podstawie: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa http://www.mhk.pl/wydarzenia_cykliczne/lajkonik

Zadanie 4.
Wyobraź sobie, że chcesz opisać lajkonika komuś, kto go nigdy nie widział. Jak wygląda? Co jest w nim ciekawego i oryginalnego? Przygotuj krótką wypowiedź ustną na ten temat.

Zadanie 5.
Odgadnij, o jakie wyrazy chodzi i wstaw brakujące litery.

_ejnał, wie_a, kości_ł, poch_d, p_łnoc, poł_dnie, leg_da, _orągiew, Krak_w

Zadanie 6.
Wpisz słowa z Zadania 5 do krzyżówki – od najkrótszego do najdłuższego wyrazu. W przypadku, gdy wyrazy mają tę samą ilość liter, wpisz je w kolejności alfabetycznej.


S_ _ _ _ _ _ _ _ _ - budynek, w którym kiedyś znajdowały się kramy (czyli stoiska z towarami) – najczęściej z suknem (czyli z materiałami). Przeważnie znajdowały się one na środku rynku w miastach, które leżały na szlakach handlowych. Wznoszono je do XVII wieku.


Zadanie 7.
W nagrodę za pracę na lekcji pospaceruj po Krakowie i zrób tam porządek.
Wyjaśnij, dlaczego usunięte przez Ciebie elementy nie pasują do Sukiennic.
http://www.kula.gov.pl/krakow/rynek/co-nie-pasuje/


Tytuł: Poznajemy historię krakowskiego hejnału z Wieży Mariackiej
Opis skrócony: Krakowski lajkonik opowie nam historię krakowskiego hejnału granego z Wieży Mariackiej.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści Kraków, hejnał, lajkonik, Sukiennice, Kościół Mariacki
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci