PODGLĄD ATOMU
     
 

Robimy własny komiks!

Polecenia:

Zadanie 1.
Zrób własny komiks. Dorysuj rysunki do podanego szablonu komiksu. W tym celu:

1. Wymyśl bohaterów swojego komiksu.

2. Zaplanuj wydarzenia.

3. Wpisz wypowiedzi bohaterów w dymki.

4. Wpisz dodatkowe informacje w wyznaczone miejsca.

Pisz wyraźnie, niewielkimi, drukowanymi literami.Tytuł: Robimy własny komiks!
Opis skrócony: Zrobimy własny komiks – wymyślimy wydarzenia, narysujemy bohaterów i napiszemy dialogi.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści Tadeusz Baranowski, Skąd się bierze woda sodowa i nie tylko, komiks, cechy komiksu, budowa komiksu
Uwagi metodyczne W trakcie robienia przez uczniów komiksu (lub przedtem) nauczyciel wyjaśnia uczniom budowę komiksu (sposób wpisywania dialogów, informacje odnarratorskie (jako napis i ilustracja), sposób oddania ruchu i dźwięków, sposób zaznaczenie myśli bohaterów. Jeśli uczniowie będą chcieli, kolejne strony komiksu mogą sporządzać sami.W trakcie robienia przez uczniów komiksu (lub przedtem) nauczyciel wyjaśnia uczniom budowę komiksu (sposób wpisywania dialogów, informacje odnarratorskie (jako napis i ilustracja), sposób oddania ruchu i dźwięków, sposób zaznaczenie myśli bohaterów. Jeśli uczniowie będą chcieli, kolejne strony komiksu mogą sporządzać sami.
Można wykorzystać także ilustracje ze strony Tadeusza Baranowskiego:
http://tbaranowski.com/komiksy.html

Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci