PODGLĄD ATOMU
     
 

Idziemy do muzeum

Polecenia:

Zadanie 1.
Zapoznaj się ze stroną internetową Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania.

http://mppp.pl/

1. W jakim mieście znajduje się Muzeum Początków Państwa Polskiego?

..............................................................................................

2. W jakie dni tygodnia i w jakich godzinach jest czynne muzeum?

..............................................................................................

3. Ile kosztują bilety?

..............................................................................................

4. Kiedy można odwiedzić muzeum za darmo?

..............................................................................................

5. W jaki dzień tygodnia muzeum jest nieczynne?

..............................................................................................

Zadanie 2.
Znajdź w regulaminie zwiedzania muzeum punkt Przepisy porządkowe i odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania.

http://mppp.pl/regulamin_zw.html

1. Co należy zrobić z plecakami torbami i kurtkami i płaszczami?

..............................................................................................

..............................................................................................

2. Gdzie nie można wchodzić?

..............................................................................................

..............................................................................................

3. Co to znaczy „obowiązujący kierunek zwiedzania”?

..............................................................................................

..............................................................................................

4. Kogo należy słuchać podczas zwiedzania muzeum?

..............................................................................................

..............................................................................................

Zadanie 3.

Obejrzyj kilka eksponatów muzeum, grając w muzealne puzzle, a potem zrób swój średniowieczny inicjał.
Miłej zabawy!

http://edukacja.mppp.pl/graj_puzzle.html

http://edukacja.mppp.pl/graj_inicjal.html

Jeden z eksponatów muzeum – kafel z XV w.

Zadanie 4.
Uzupełnij podane zdania wyrazem muzeum. Co zauważasz?

Jutro nasza klasa idzie do ……………………………………

Nie byłam nigdy w tym ……………………………………….

Rozmawialiśmy na lekcji o ………………………………..

Przyglądam się stronie internetowej ………………………………..

Tego ……………….……………. nie ma już w Warszawie.

Zadanie 5.
Napisz regulamin zwiedzania muzeum dla młodszych dzieci, które jeszcze nigdy nie były w żadnym muzeum.

Możesz użyć następujących wyrazów:
wolno, nie wolno, należy, trzeba, powinno się, niedopuszczalne jest, niedozwolone jest, zabrania się

Zadanie 6.
Wyobraź sobie, że zwiedzając muzeum odłączyłeś się/odłączyłaś się przypadkowo od klasy i zgubiłeś się//zgubiłaś się. Napisz krótkie pytanie, w którym grzecznie poprosisz pracownika muzeum o wskazanie drogi.

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................Tytuł: Idziemy do muzeum
Opis skrócony: Zwiedzimy stronę internetową Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
Autor(rzy):
Hasła treści
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 90

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci