PODGLĄD ATOMU
     
 

Czy widziałeś takiego szpaka, co nie wychodzi z domu bez fraka?

Ach te szpaki dziwaki!
Józefa Drozdowska

Na telefonicznym drucie

Siedzi szpak w jednym ………………… (but).


A w ogródku na sztachecie

Drugi szpak w …………………… (beret).


Trzeci szpak w ………………………… (chusteczka) w kratkę

Spaceruje po rabatce .


Czwarty nosi ………………………… (okulary)

I ……………………. (tornister) jakiś szary.


A ten piąty najdziwniejszy

w ……………………………………. (spodnie pumpy) i ……………………. (kalosze).


A już szósty najśmieszniejszy

w ………………………… (kapelusz) i ………………………….. (bambosze).


Siódmy szpak ostrzyżony jest na jeża

ósmy przebrał się dziś za żołnierza.


A dziewiąty wraz z dziesiątym

W ………………………….. (płaszcze) dawno już niemodnych.

Polecenia:

Zadanie 1.
Wstaw do wiersza rzeczowniki w odpowiedniej formie tak, aby wszystkie wyrazy do siebie pasowały. Odpowiedz, co łączy te słowa?
Następnie przeczytaj głośno wiersz.

Zadanie 2.
Wypisz z wiersza wszystkie liczebniki. Zwróć uwagę na poprawny zapis.
Zapamiętaj! Liczebnik to wyraz nazywający liczbę (np. trzy, siedem, setny, dwudziesty)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 3.
Napisz według wzoru.

1 - pierwszy – jeden

2 - ………………………… - dwa

3 - trzeci - …………………………….

6 - …………………. – sześć

7 - …………………. - …………………………

8 - ………………… - ………………………….

20 - …………………………………. - ……………………………………

94 - …………………………………………… - ………………………………………

115 - ………………………………………….. - ………………………………………

200 - ……………………………………… - …………………………………………..

300 - ……………………………………… - …………………………………………

Zadanie 4.
Opowiedz, jak były ubrane poszczególne szpaki. Wskaż w wierszu odpowiednie fragmenty, które o tym mówią.

Zadanie 5.
Odszukajcie w internecie ludową piosenkę Kukułeczka w tradycyjnym wykonaniu zespołu Mazowsze i we współczesnym wykonaniu Urszuli Dudziak. Porównajcie ze sobą oba wykonania.Kukułka (zwana też czasem gżegżółką) – średniej wielkości (około 35 cm) ptak występujący w Europie (również w Polsce); wydaje charakterystyczny dźwięk „ku ku”, od którego została nazwana. W Polsce kukułka jest pod ścisłą ochroną.
Kiedyś wierzono, że jeśli panna chce dowiedzieć się, za ile lat wyjdzie za mąż, powinna policzyć, ile razy kuka kukułka.

Zadanie 6.
Zapamiętaj pisownię wyrazów kukułka i gżegżółka.


Tytuł: Czy widziałeś takiego szpaka, co nie wychodzi z domu bez fraka?
Opis skrócony: Przeczytamy wiersz Ach te szpaki dziwaki, przekonamy się, jak ubierają się szpaki. Policzymy je. Poznamy popularną w Polsce kukułkę i obejrzymy polskie stroje ludowe.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści ubrania, liczebniki, Szpaki dziwaki, piosenka ludowa, strój, Józefa Drozdowska
Uwagi metodyczne Lekcja ma na celu bogacenia czynnego słownictwa uczniów związanego z ubraniem, opisem postaci, pisownią wybranych liczebników. Lekcja ma na celu bogacenia czynnego słownictwa uczniów związanego z ubraniem, opisem postaci, pisownią wybranych liczebników.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 60

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci