PODGLĄD ATOMU
     
 

Polska w X w. albo Polska Mieszka I, CARTE


Polska za panowania Bolesława Chrobrego, CARTE


Porównanie zasięgu terytorialnego Polski za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego, CARTEPolska za panowania Kazimierza Odnowiciela, CARTE


Testament Bolesława Krzywoustego, CARTE


Polska w okresie rozbicie dzielnicowego około połowy XIII w., CARTE


Najazd Mongołów w 1241, CARTE


Polska w czasach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, CARTE


Polska za panowania Kazimierza Wielkiego - zamki obronne, CARTE


Polska i Litwa w XIV-XV, CARTE


Zabytki architektury romańskiej w Polsce, CARTEZabytki architektury gotyckiej w Polsce, CARTE


Polska i Litwa w XVI w., CARTE


Rzeczpospolita Obojga NArodów w XVI w. Wyznania, CARTE


Zamość - współczesny plan miasta renesansowego, CARTE


Rzeczpospolita Obojga Narodów w okresie potopu szwedzkiego, CARTE


Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVIII w., CARTE


Warszawa w końcu XVIII w., CARTE


Powstanie kościuszkowskie 24 XXX-16 XI 1794, CARTERozbiory Polski, CARTE


Legiony Polskie we Włoszech w i. 1787-1799, CARTE


Księstwo Warszawskie, CARTE


Europa Napoleońska w 1812 r., CARTE


Europa po 1815 r., CARTE


Powstanie listopadowe i wojna polsko-rosyjska w l. 1830-1831, CARTE


Powstanie styczniowe w l. 1863-1864, CARTEZiemie polskie w drugiej połowie XIX w., CARTE


Ziemie polskie podczas I wojny światowej., CARTE


Rzeczpospolita Polska w l. 1918-1922, CARTERzeczpospolita Polska w Europie międzywojennej, CARTE


Rzeczpospolita Polska. Narodowości, CARTE


Rzeczpospolita Polska. Wyznania, CARTE


Wojna obronna Polski w 1939 r., CARTEZiemie polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką, CARTE


Powstanie Warszawskie, CARTE


Polacy na frontach II wojny światowej, CARTE


Polska po 1945 r., CARTE


Polska Rzeczpospolita Ludowa, CARTEPolska w 2012 r., CARTE

Tytuł: Atlas historyczny (10-13)
Opis skrócony:
Autor(rzy):
Hasła treści
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci