PODGLĄD ATOMU
     
 

Z jakiego powodu mama łapie się za głowę, a tato milczy na kanapie? (1)

Synek
Agnieszka Suchowierska

Mama się za głowę łapie,
Tato milczy na kanapie,
A ich synek obrażony
Wrzeszczy niczym dwa klaksony.

Mama mówi – przestań, proszę.
Tata mówi – ja nie znoszę,
Kiedy dziecko tak się drze.
Natychmiast uspokój się,

A ich synek bardzo raźnie
Drze się jak - i to jak wyraźnie!

Pani ekspedientka w sklepie
Mówi, że udawać lepiej,
Że się tego nie zauważa.
Mama słowa jej rozważa.

A jej synek rozeźlony
Krzyczy jakby poparzony.

A sąsiadka, Anna Wiłek
Radzi, żeby dać mu w tyłek.
Tato mówi, że jak chce,
To da w tyłek właśnie jej.

A ich synek jak wścieknięty
Ryczy, że aż cierpną pięty.

No więc babcia z radą spieszy,
Żeby jakoś go pocieszyć –
Przytulić i dać mu buzi,
Żeby więcej nie marudził.

A ich synek jak szalony
Wyje w cztery świata strony.

Przyszedł dziadek, człek niegłupi.
– A może coś chłopcu kupić?
Książkę, grę czy czekoladkę
Oraz knebel na dokładkę.

A ich synek niestrudzenie
Drze się aż bolą golenie.

Więc nauczycielka młoda
Mówi – iść do psychologa,
Żeby zrozumieć dlaczego
I co dziecku dziś dolega.

A ich synek bardzo pięknie
Wyje, aż mało nie pęknie.
Zygmunt Waliszewski, Chłopiec w czaku
Polecenia:

Zadanie 1.
Z tekstu nie wynika, dlaczego chłopiec krzyczy. Wymyślcie kilka możliwych powodów krzyku synka.

Chłopiec krzyczy, ponieważ:


1. …………………………………………

2. …………………………………………

3. …………………………………………

4. …………………………………………

5. …………………………………………

6. …………………………………………


Zadanie 2.
Dlaczego wszyscy dorośli w wierszu są zdezorientowani i bezradni? Jakich uczuć doznają? Jak może się czuć chłopiec?
Uzupełnij tabelkę podanymi wyrazami – nazwami uczuć. Część z nich pasuje do obu rubryk.

złość, dezorientacja, strach, przerażenie, ból, panika, wściekłość, zakłopotanie, wstyd, bezradność, irytacja, troska, obawa, zaskoczenie, zdziwienie


Uczucia chłopca
Uczucia dorosłych
...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................
...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................


Tytuł: Z jakiego powodu mama łapie się za głowę, a tato milczy na kanapie? (1)
Opis skrócony: Napiszemy opowiadanie z dialogiem o pewnym wrzeszczącym dziecku i zastanowimy się, dlaczego ono tak krzyczy.
Autor(rzy): Agnieszka Suchowierska
Hasła treści
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci