PODGLĄD ATOMU
     
 

11 listopada – święto Odrodzonej Polski (1)


Kalendarium

8 listopada 1918 – początek rokowań francusko-niemieckich w sprawie zawieszenia broni
9-10 listopada 1918 – cesarz Niemiec Wilhelm II abdykował i wyjechał do Holandii
10 listopada 1918 – po zwolnieniu z twierdzy w Magdeburgu, do Warszawy przyjechał Józef Piłsudski
11 listopada 1918 – cesarz Austro-Węgier zbiegł do Szwajcarii, co dopełniło proces rozpadu Austro-Węgier
11 listopada 1918 – Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu swoje kompetencje w dziedzinie wojskowej
14 listopada 1918 – Rada Regencyjna podjęła decyzję o samorozwiązaniu i przekazała swoje uprawnienia Józefowi Piłsudskiemu

Materiał 1.

Telegram Józefa Piłsudskiego notyfikujący powstanie państwa polskiego. 16 listopada 1918 r.
Jako wódz naczelny armii polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.
Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.
Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła na losami Polski – przez ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości.

Materiał 2.


Rozbrajanie Niemców w Warszawie, listopad 1918 r. Reprodukcja

Pytania:
  1. Wyjaśnij międzynarodowe uwarunkowania odzyskania niepodległości przez Polskę w listopadzie 1918 r.
  2. Wskaż najpoważniejsze niebezpieczeństwa wewnętrzne i zewnętrzne grożące odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej w listopadzie 1918 r.
  3. Oceń rolę Józefa Piłsudskiego w pierwszych dniach niepodległości.
  4. Przedstaw swoją argumentację za wyborem 11 listopada 1918 r. na święto państwowe.
  5. Historia alternatywna – rozważ sytuację: „Józef Piłsudski nie dociera do Warszawy 10 listopada 1918 r. Jak mogłyby potoczyć się wydarzenia historyczne w Polsce bez Piłsudskiego?” Przedstaw swój pogląd.

Praca domowa
  1. Ustal, jakie wydarzenie historyczne kryją się za wyborem daty święta narodowego/ świąt państwowych w kraju Twojego zamieszkania/ pobytu.
  2. Wyszukaj informacji w Internecie, co działo się 11 listopada 1918 r. w Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie, Waszyngtonie i Moskwie. Przedstaw wyniki swoich poszukiwań.
  3. Wyszukaj informacje na temat obecności 11 listopada 1918 r. w świadomości historycznej społeczności kraju Twojego pobytu. Odpowiedz, czy ten dzień zajmuje szczególne miejsce w historii tego kraju oraz wyjaśnij przyczyny takiego stanu rzeczy.
  4. Porównanie sytuacji w państwach zwycięskich i pokonanych. Ustal, czym był 11 listopada 1918 r. w Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie, Waszyngtonie i Moskwie
Tytuł: 11 listopada – święto Odrodzonej Polski (1)
Opis skrócony: Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego 11 listopada stał się Świętem Niepodległości? Poznanie międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań odbudowy niepodległego państwa polskiego w listopadzie 1918 r.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści
Uwagi metodyczne Przedstawienie uwarunkowań międzynarodowych odzyskania przez Polskę niepodległości – I wojna światowa i rewolucje w Rosji (krótki wykład/ rozmowa nauczająca); analiza tekstów źródłowych i fotografii z listopada 1918 r. (analiza materiałów ikonograficznych, praca pod kierunkiem/ rozmowa); historia alternatywna – rozważania wokół sytuacji – „Józef Piłsudski nie dociera do Warszawy 10 listopada 1918 r.” oraz porównanie sytuacji w państwach zwycięskich i pokonanych – „Czym był 11 listopada 1918 r. w Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie, Waszyngtonie i Moskwie” (wyszukiwanie informacji w Internecie, praca w grupach/ rozmowa nauczająca).Przedstawienie uwarunkowań międzynarodowych odzyskania przez Polskę niepodległości – I wojna światowa i rewolucje w Rosji (krótki wykład/ rozmowa nauczająca); analiza tekstów źródłowych i fotografii z listopada 1918 r. (analiza materiałów ikonograficznych, praca pod kierunkiem/ rozmowa); historia alternatywna – rozważania wokół sytuacji – „Józef Piłsudski nie dociera do Warszawy 10 listopada 1918 r.” oraz porównanie sytuacji w państwach zwycięskich i pokonanych – „Czym był 11 listopada 1918 r. w Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie, Waszyngtonie i Moskwie” (wyszukiwanie informacji w Internecie, praca w grupach/ rozmowa nauczająca).
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 15
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 20

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci