PODGLĄD ATOMU
     
 

Kultura i sztuka dwudziestolecia międzywojennego (1)


Kalendarium

6 stycznia 1924 – ukazał się pierwszy numer tygodnika „Wiadomości Literackie”
13 listopada 1924 – Władysław Reymont został uhonorowany literacką Nagrodą Nobla
18 stycznia 1925 – laureatem przyznanej po raz pierwszy Państwowej Nagrody Literackiej został Stefan Żeromski
1 lutego 1925 – początek nadawania audycji radiowych przez Polskie Towarzystwo Radiotechniczne
23-30 stycznia 1927 – w Warszawie odbył się pierwszy Międzynarodowy Konkurs Chopinowski
29 września 1929 – premiera pierwszego polskiego filmu dźwiękowego
28 listopada 1930 – w Warszawie otwarto Bibliotekę Narodową; zbiór wynosił 300 tys. książek
24 maja 1931 – w Raszynie pod Warszawą rozpoczęła pracę najsilniejsza w świecie radiostacja; liczba radioabonentów wynosiła 310 tys.
29 września 1933 – na mocy rozporządzenia rządu rozpoczęła działalność Polska Akademia Literatury, powołana w celu opieki nad współczesną kulturą literacką
6 stycznia 1935 – w Warszawie ukazał się pierwszy numer prawicowego tygodnika „Prosto z Mostu”, stanowiącego ideową przeciwwagę dla „Wiadomości Literackich”
27 kwietnia 1936 – w Paryżu odbyła się premiera baletu Harnasie Karola Szymanowskiego, najwybitniejszego polskiego kompozytora od czasów Fryderyka Chopina

Praca domowa
  1. Na wybranych przykładach przedstaw powiązania kultury polskiej z kulturą europejską tego okresu.
  2. Zbierz w Internecie informacje o rozwoju polskiego filmu w okresie międzywojennym. Odszukaj na You Tube sceny z przebojami (szlagierami) z polskich filmów z lat 30. Przedstaw dwa, trzy wybrane przykłady kolegom w klasie. Poddajcie analizie ówczesną konwencję, kostium, teksty piosenek, tematykę i sposób wykonawstwa.
Tytuł: Kultura i sztuka dwudziestolecia międzywojennego (1)
Opis skrócony: Porozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach w dziedzinie kultury i sztuki. Kalendarium.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści Władysław Reymont, Stefan Żeromski, Karol Szymanowski, Polskie Radio, Wiadomości Literackie, Międzynarodowy Konkurs Chopinowski, Biblioteka Narodowa,
Uwagi metodyczne Lekcja może być wyłącznie oparta na wykonanych przez uczniów pracach domowych, wskazanych powyżej.Lekcja może być wyłącznie oparta na wykonanych przez uczniów pracach domowych, wskazanych powyżej.
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 20
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci