PODGLĄD ATOMU
     
 

Pierwsze miesiące niepodległości (2)


Materiał 1.


Ignacy Mościcki, Autobiografia
Ignacy Mościcki (1867-1946), wybitny polski chemik, prezydent II RP 1926-1939

[Piłsudski] Mówił mi, że jeszcze pozostając w Magdeburgu wyczuwał, że państwo polskie na nowo powstanie, a w jego ręce złożona zostanie władza dyktatorska. I wtedy zastanawiał się już nad tym, jaką metodą wypadnie mu rządzić w Polsce, czy utrzymać władzę dyktatorską, z której, jak historia uczy, prawie nikt z własnej woli nie zrezygnował, czy też dążyć do wciągnięcia w rządzenie państwem jak największej części społeczeństwa. Wybrał drugą alternatywę.
Wprawdzie, mówił, dyktatorskie rządzenie, szczególnie w początkach tworzenia na nowo organizmu państwowego, byłoby znacznie łatwiejsze, ale naród nie byłby wówczas wychowywany. Dyktatura nie spełniłaby bowiem tego zadania. Cały jej czas byłby stracony dla zdobywania przez społeczeństwo kultury państwowotwórczej, której Polska tak bardzo potrzebowała. I dlatego, że tak rozstrzygnął w Magdeburgu, spieszył się z zebraniem sejmu dla złożenia swojej władzy w ręce przedstawicielstwa narodu.

Materiał 2.

Fotografia Józefa Piłsudskiego w mundurze legionowym i oficjalny portret Piłsudskiego w mundurze marszałkowskim ze wstęga Orderu Orła Białego i Krzyżem Wielkim Virtuti.


Józef Piłsudski ok. 1916 r.Portret marszałka Józefa Piłsudskiego, Stanisław Zawadzki

Pytania

1. Odwołując się do opinii Ignacego Mościckiego oceń rolę Józefa Piłsudskiego w pierwszych miesiącach niepodległości.
Praca domowa
2. Zbierz informacje na temat odmiennych wizji odbudowy Polski wyrażanych przez Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Wyjaśnij, jaką rolę na polskiej scenie politycznej odegrał rząd Ignacego Jana Paderewskiego?
3. Ustal na podstawie szkolnych podręczników do historii, używanych w kraju Twojego pobytu, w jakim stopniu wydarzenia lat 1918-1919 wpłynęły na dzieje tego kraju. Czy znajdujesz jakiekolwiek analogie z losami Odrodzonej Polski?
Tytuł: Pierwsze miesiące niepodległości (2)
Opis skrócony: Poznamy działalność Józefa Piłsudskiego. Przypomnimy podstawowe informacje o głównych nurtach politycznych w chwili odrodzenia naszego państwa. Nie zapomnimy o sylwetce politycznej Ignacego Jana Paderewskiego.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski, Mała Konstytucja z 1919 r., Sejm Ustawodawczy, Ignacy Jan Paderewski, konferencja paryska (wersalska)
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci