PODGLĄD ATOMU
     
 Tytuł: Legendarne i historyczne początki Polski
Opis skrócony: Legendarne i historyczne początki Polski
Autor(rzy):
Hasła treści legendy, historyczne początki Polski, dynastia, Piastowie, legenda, chrzest, koronacja, rozbicie dzielnicowe, Mieszko I, Bolesław Chrobry
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.