PODGLĄD ATOMU
     
 

Tytuł: Wprowadzanie ucznia w świat wartości i polską kulturę w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Przykład scenariusza zajęć na poziom B1 dla uczniów w wieku dla uczniów w wieku 10-13l.
Opis skrócony: Wprowadzanie ucznia w świat wartości i polską kulturę w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Przykład scenariusza zajęć na poziom B1 dla uczniów w wieku dla uczniów w wieku 10-13l.
Autor(rzy):
Hasła treści Wprowadzanie ucznia w świat wartości i polską kulturę w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Przykład scenariusza zajęć na poziom B1 dla uczniów w wieku dla uczniów w wieku 10-13l.
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach)

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci