PODGLĄD ATOMU
     
 

Gospodarka polska w pierwszych latach niepodległości. Trudności i osiągnięcia (2)


Materiał 1.

Eugeniusz Kwiatkowski, Dysproporcje (1931)
Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974), polityk i ekonomista, 1935-39 wicepremier i min. Skarbu RP

Zajmujemy od najdawniejszych wieków żyzną i urodzajną ziemię, jakiej wiele narodów jest pozbawionych; wewnętrzne skarby tej ziemi są olbrzymie, nieocenione i różnorodne. Ludność nasza jest w swej masie pracowita (…). A mimo to jesteśmy dziś krajem biednym (…). Gdziekolwiek skierujemy nasz wzrok i naszą myśl wszędzie odsłania się bezmierna potrzeba pracy. Rzeki systematycznie niszczą resztki skromnego dorobku ludzkiego, zatracają swą wartość komunikacyjną i energetyczną; drogi nasze są złe i przestarzałe, środki i urządzenia komunikacyjne lądowe i morskie wymagają rozbudowy i uzupełnień; olbrzymia części miast i miasteczek naszych urąga współczesnej cywilizacji; nie mamy najniezbędniejszej nawet ilości wodociągów, urządzeń kanalizacyjnych (…) elektrowni, gazowni (…). A mimo to jesteśmy dziś krajem ciężkiego bezrobocia i nie możemy nawet odpowiedzieć jasno, co chcemy uczynić w przyszłości z przyrostem ludnościowym i jaki los zgotować chcemy naszym robotnikom.

Pytania
  1. Wskaż, co zdaniem Eugeniusza Kwiatkowskiego jest trudnym do wytłumaczenia, a nawet zaskakującym, w życiu społeczno-ekonomicznym Polski międzywojennej.

Praca domowa
  1. Przygotuj głosu w dyskusji: „Historyczne uwarunkowania zacofania cywilizacyjnego Polski u progu niepodległości”.
Tytuł: Gospodarka polska w pierwszych latach niepodległości. Trudności i osiągnięcia (2)
Opis skrócony: Poznamy uwarunkowania życia gospodarczego Polski po 1918 r. i omówimy proces scalenia trzech zaborów w nowy organizm społeczno-gospodarczy. Przyjrzymy się najważniejszym wyzwaniom, przed którymi stanęła młoda państwowość polska: integracji gospodarczej, reformie walutowej i walce z hiperinflacją oraz konieczności budowy własnego portu. Zastanowimy się wspólnie nad przyczynami zacofania cywilizacyjnego Polski u progu niepodległości oraz wskażemy najważniejsze próby modernizacji Polski w latach 20. XX w. Nie zapomnimy też o sylwetce Władysława Grabskiego.
Autor(rzy): Rafał Habielski
Hasła treści Gdynia, reforma Grabskiego, marka polska, zloty polski, inflacja, hiperinflacja, Władysław Grabski
Uwagi metodyczne
Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 20
Szacowany MAKSYMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 30

 
Materiały udostępniane za pomocą Serwisu można wykorzystywać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska,
z wyjątkiem materiałów, które zostały wyraźnie oznaczone jako nieobjęte postanowieniami tej licencji.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”.
Deklaracja dostępnosci